Aktuality
Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Sená... více »
 
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 

Exekuční tituly

 

Nedobrovolná dražba straší dnes snad každého, kdo si pořídil byt nebo dům na hypotéku, nebo se dostal do finančních problémů třeba z jiných důvodů. Jednou z náplní společnosti IMMOINVEST Group, ve spolupráci s dalšími odborníky, je řešení právě těchto situací, do kterých se shodou okolností může dostat každý.

 

 

Na rozdíl od dobrovolné dražby se dražby nedobrovolné nesmí zúčastnit dlužník, jeho manžel či manželka ani za ně nesmí dražit nikdo jiný. U nedobrovolných dražeb se obecně začíná dražit na třetině tržní ceny, stanovené soudním znalcem, u nemovitostí pak na dvou třetinách této hodnoty. Za kolik se nemovitost vydraží, závisí na zájmu. Když je dražba tzv. „neúspěšná“, opakuje se a vyvolávací cena rapidně klesá, v mnohých případech i na jednu třetinu tržní ceny. Zvlášť atraktivní pro investory tedy mohou být právě opakované dražby.

 

 

Přitom by leckdy stačilo se obrátit na odborníky, neschovávat se před jistě nepříjemným problémem, nastavit si postupy tak, aby případné škody byly co nejmenší.


My takovou pomoc nabízíme, stačí pouze jediné, domluvit si s námi osobní schůzku.

 

 

Exekuční titul je rozhodnutí nebo jiná listina, vydaná k tomu oprávněným orgánem, sloužící jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost v něm obsažená. Podmínkou je však, aby byl vykonatelný, což se, kromě exekutorských a notářských zápisů, dokládá tím, že je na něm vyznačena tzv. doložka vykonatelnosti.

 

Exekučním titulem zpravidla bývá:
- rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo trestní příkaz),
- schválený smír,
- rozhodčí nález,
- notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
- exekutorský zápis o dohodě splnit určitou povinnost se svolením

  k vykonatelnosti,
- rozhodnutí orgánu veřejné správy

  (včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků),
- rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

- jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

  (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení).

 

Reference:
- § 274 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- § 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční

  činnosti (exekuční řád)
- § 104 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- § 312 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

 

Rada na závěr: Pokud už je problém nad vaše síly, nehrňte ho před sebou. Co nejvíce spolupracujte! Pokud se v nemovitosti „zabarikádujete“ a neumožníte například její prohlídku pro případné zájemce, snižujete cenu, za kterou by mohla být prodána. Uděláme maximum proto, aby byla pro věřitele nedobrovolná dražba až možnost poslední. Pokud se dohodneme na odkupu či prodeji, častým problémem bývá požadovaná nereálná cena. Zamyslete se, ať jí nemusíte zjišťovat právě v dražbě.

 

 

Tým IMMOINVEST Group