Aktuality
Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Sená... více »
 
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 

Nově by měl platil daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Změna pochází z dílny Ministerstva financí předložený Andrejem Babišem.


Mezi hlavní změny týkající se daně z nabytí nemovitých věcí patří změna poplatníka daně z nabytí. Nově by jím ze zákona měl být nabyvatel a zrušen by měl být institut ručení. V současné době platí, že tuto daň hradí (až na výjimky v případech exekucí, dražeb apod.) převodce, pokud se smluvní strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak, a nabyvatel se tak stává ručitelem v případě, že převodce daň neuhradí.


Další navrhované změny se týkají např.:

  • osvobození nabytí vlastnictví k nemovitým věcem územním samosprávným celkem ve veřejném zájmu,
  • zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí,
  • změny koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí, kde se v zájmu zjednodušení správy daně navrhuje, aby zdanění nabytí inženýrských sítí bylo omezeno pouze na nabytí vlastnictví k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí,
  • osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb, které se bude nově vztahovat pouze na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané, bez ohledu na to, kolikrát byly takové stavby a jednotky převedeny jako rozestavěné,
  • mělo by dojít i k rozšíření předmětu daně z nabytí nemovitých věcí o případy smluvního prodloužení práva stavby.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí se nemění a zůstává ve výši 4% z prodejní nebo odhadní ceny.

 

Aby vstoupil návrh v platnost, musí jej schválit Parlament, je tedy potřeba, aby prošel Poslaneckou sněmovnou a Senátem.