Aktuality
Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Sená... více »
 
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 

Nové vyúčtování záloh

Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor nejen k vlastnímu bytu! Zároveň s ním jste si totiž pořídili i podíl na společných částech nemovitosti, jedná se například pozemek, chodbu, výtah atp. Nový občanský zákoník to (stejně jako ten původní) nazývá jednotkou a od 1. 1. 2014 tato práva i povinnosti nově upravuje. Nová pravidla se dotýkají také splatnosti a vyúčtování záloh, což pro řadu lidí může představovat nejedno překvapení.


Ani nový občanský zákoník nezbavuje vlastníky jednotek jejich základní povinnosti, a to finančně přispívat na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku. Náklady jsou nově rozděleny do dvou skupin, přičemž jednu skupinu tvoří vlastní náklady na správu domu a pozemku, druhou skupinu pak příspěvky určené na odměňování osob, které se o tuto činnost starají a zajišťují ji.


Zálohy poprvé


Vyšší částku záloh spolkne bez diskuze vlastní údržba domu – tyto peníze jsou určeny například na opravu střechy, vchodových dveří, údržbu výtahů nebo na malování společných prostor atp. Obvykle jsou tyto náklady rozúčtovávány ve výši odpovídající vlastnickému podílu.

Podíl se nově určuje především podle hodnoty bytu při zohlednění jeho mimořádných vlastností. Co si pod tím lze představit? „Rozhoduje kvalita bytu“ říká pražský advokát Mgr. Martin Kašpar a dodává, že měřítkem může být nejen velikost bytu, ale třeba také jeho poloha, kdy byt v přízemí bude mít jinou hodnotu než byt ve čtvrtém patře. Zároveň však upozorňuje, že „ani nový občanský zákoník nevylučuje přijetí jiných – vlastních pravidel. Ty pak musí být přesně definovány a zakotveny ve stanovách společenství vlastníků jednotek.“

 

Zálohy podruhé

 

Jedná se o zálohy určené na odměňování osob, které domy spravují, ať už se starají například o účetnictví, nebo o vlastní správní činnost. Zde je nový občanský zákoník poměrně striktní a nepřipouští jinou možnost, než že se tyto náklady rozúčtovávají rovným dílem podle počtu jednotek. Právě zde mohou být vlastníci menších bytů nebo nebytových prostor nepříjemně zaskočeni až několikanásobným nárůstem dosavadní částky, a to v případě, že se jim dosud tyto náklady počítaly v závislosti na velikosti prostoru. V nové úpravě se vycházelo z logiky věci, že nezáleží na velikosti užívané plochy, ale správce musí věnovat přibližně stejnou pozornost každé spravované jednotce.

 

Vyúčtování

 

Není-li ve stanovách určeno jinak, pak nový občanský zákoník stanoví, že vyúčtování by mělo být hotovo vždy do konce dubna následujícího roku a splatnost je určena do konce července.

 

„Otázkou zatím zůstává, jak to bude například s rozúčtováním tepla v bytových domech. Po zhruba dvouletých přípravách Ministerstvo pro místní rozvoj totiž zrušilo již připravenou novelu vyhlášky pro rozúčtování tepla, která měla ovlivnit náklady na vytápění několika set tisíc domácností.“ Upozorňuje Martin Kašpar a dodává, že díky tomu se budou náklady na teplo rozúčtovávat stejně, jako doposud.