Aktuality
Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Sená... více »
 
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 

Změny v novele zákona o hospodaření energií v roce 2015

Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se měly zmírnit. Počítá se i s tím, že způsob rozúčtování nákladů na teplo v bytech si budou moci nájemci a vlastníci bytů dohodnout a podle předlohy senátní úpravy novely zákona o hospodaření energií bude také omezena povinnost zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov. Novelu, která má být účinná od 1.7.2015, musí ještě podepsat prezident.

 

20.4.2015

 

Povinná instalace měřidel
Na základě vyhlášky č. 237/2014 Sb. museli vlastníci budov a SVJ vybavit vnitřní tepelná zařízení budov měřidly na teplo do konce loňského roku. Měřidla mají podle Ministerstva průmyslu a obchodu zajistit vyšší energetickou účinnost vytápění a mají přispět ke spravedlivému rozpočítávání nákladů na teplo. Rozhodnutím Sněmovny se měřidla nebudou muset montovat v případech, pokud se nevyplatí. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo Českému vysokému učení technického zpracování analýzy, která zjistí, v jakých typech budov nemá smysl měřidla instalovat. Podle dokumentu vznikne vyhláška. Půjde o domy, kde by instalace měřidel stála mnohem víc, než kolik tepla se v nich spotřebuje.

 

Rozúčtování nákladů na teplo v bytech
Rozúčtování nákladů na spotřebu tepla v bytech bude nově prováděno po dohodě mezi nájemci a vlastníky bytů. Účtování na základě dohody by mělo být možné v případech, kdy nebude nutné instalovat měřidla na teplo, protože by to nebylo efektivní. Toto ustanovení bude mít vliv i na změnu zákona o službách spojených s užíváním bytů, která na novelu zákona o hospodaření s energiemi navazuje. 

Průkaz energetické náročnosti budov
Vládní novela zákona o hospodaření energií také počítá s tím, že při prodeji nebo pronájmu staveb postavených před rokem 1947, u níž nebyla od té doby žádná větší změna, by vlastník po dohodě s druhou stranou nemusel předkládat průkaz energetické náročnosti budovy. Nyní musí mít průkaz energetické náročnosti budovy všechny prodávané nebo pronajímané budovy. Změna má ulehčit prodej těchto budov. Poslanci při předchozím projednávání předlohy ve Sněmovně povinnost nechat pro budovy vypracovat energetický štítek navíc ještě víc omezili. Štítky budou zapotřebí jen v případě prodeje nebo pronájmu budov. Povinnost vlastníků, stavebníků a společenství opatřovat si průkaz už nebude plošná. Povinnost mají vlastníci podle současného zákona plnit postupně, v závislosti na rozloze budov. První termín pro největší budovy byl do letošního 1. ledna, poslední termín je do 1. ledna 2019.

 

Novela také zavádí v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy a v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele povinnost pro vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka jednotky předat zprostředkovateli grafickou část průkazu energetické náročnosti nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu energetické náročnosti, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

 

Změna zákona se dotkne i velkých podnikatelů, kteří budou muset nově každé čtyři roky nechat zpracovat energetický audit. Týká se to asi 2150 firem. Předloha také nově upravuje přijímání Státní energetické koncepce. Stanoví, že koncepce se přijímá na dobu 25 let, a musí být v souladu se zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopností hospodářství a sociální přijatelností pro obyvatele. Koncepci bude nadále schvalovat vláda na návrh ministerstva průmyslu a nově ji bude podle zákona předkládat pro informaci Sněmovně a Senátu.