Aktuality
Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Sená... více »
 
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 
Aktuality
Nově by měl platil daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Změna pochází z dílny Ministerstva financí předložený Andrejem Babišem.


Mezi hlavní změny týkající se daně z nabytí nemovitých věcí patří změna poplatníka daně z nabytí. Nově by jím ze zákona měl být nabyvatel a zrušen by měl být institut ručení. V současné době platí, že tuto daň hradí (až na výjimky v případech exekucí, dražeb apod.) převodce, pokud se smluvní strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak, a nabyvatel se tak stává ručitelem v případě, že převodce daň neuhradí.


Další navrhované změny se týkají např.:

 • osvobození nabytí vlastnictví k nemovitým věcem územním samosprávným celkem ve veřejném zájmu,
 • zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí,
 • změny koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí, kde se v zájmu zjednodušení správy daně navrhuje, aby zdanění nabytí inženýrských sítí bylo omezeno pouze na nabytí vlastnictví k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí,
 • osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb, které se bude nově vztahovat pouze na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané, bez ohledu na to, kolikrát byly takové stavby a jednotky převedeny jako rozestavěné,
 • mělo by dojít i k rozšíření předmětu daně z nabytí nemovitých věcí o případy smluvního prodloužení práva stavby.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí se nemění a zůstává ve výši 4% z prodejní nebo odhadní ceny.

 

Aby vstoupil návrh v platnost, musí jej schválit Parlament, je tedy potřeba, aby prošel Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

 
Změny v novele zákona o hospodaření energií v roce 2015

Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se měly zmírnit. Počítá se i s tím, že způsob rozúčtování nákladů na teplo v bytech si budou moci nájemci a vlastníci bytů dohodnout a podle předlohy senátní úpravy novely zákona o hospodaření energií bude také omezena povinnost zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov. Novelu, která má být účinná od 1.7.2015, musí ještě podepsat prezident.

 

20.4.2015

 

Povinná instalace měřidel
Na základě vyhlášky č. 237/2014 Sb. museli vlastníci budov a SVJ vybavit vnitřní tepelná zařízení budov měřidly na teplo do konce loňského roku. Měřidla mají podle Ministerstva průmyslu a obchodu zajistit vyšší energetickou účinnost vytápění a mají přispět ke spravedlivému rozpočítávání nákladů na teplo. Rozhodnutím Sněmovny se měřidla nebudou muset montovat v případech, pokud se nevyplatí. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo Českému vysokému učení technického zpracování analýzy, která zjistí, v jakých typech budov nemá smysl měřidla instalovat. Podle dokumentu vznikne vyhláška. Půjde o domy, kde by instalace měřidel stála mnohem víc, než kolik tepla se v nich spotřebuje.

 

Rozúčtování nákladů na teplo v bytech
Rozúčtování nákladů na spotřebu tepla v bytech bude nově prováděno po dohodě mezi nájemci a vlastníky bytů. Účtování na základě dohody by mělo být možné v případech, kdy nebude nutné instalovat měřidla na teplo, protože by to nebylo efektivní. Toto ustanovení bude mít vliv i na změnu zákona o službách spojených s užíváním bytů, která na novelu zákona o hospodaření s energiemi navazuje. 

Průkaz energetické náročnosti budov
Vládní novela zákona o hospodaření energií také počítá s tím, že při prodeji nebo pronájmu staveb postavených před rokem 1947, u níž nebyla od té doby žádná větší změna, by vlastník po dohodě s druhou stranou nemusel předkládat průkaz energetické náročnosti budovy. Nyní musí mít průkaz energetické náročnosti budovy všechny prodávané nebo pronajímané budovy. Změna má ulehčit prodej těchto budov. Poslanci při předchozím projednávání předlohy ve Sněmovně povinnost nechat pro budovy vypracovat energetický štítek navíc ještě víc omezili. Štítky budou zapotřebí jen v případě prodeje nebo pronájmu budov. Povinnost vlastníků, stavebníků a společenství opatřovat si průkaz už nebude plošná. Povinnost mají vlastníci podle současného zákona plnit postupně, v závislosti na rozloze budov. První termín pro největší budovy byl do letošního 1. ledna, poslední termín je do 1. ledna 2019.

 

Novela také zavádí v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy a v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele povinnost pro vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka jednotky předat zprostředkovateli grafickou část průkazu energetické náročnosti nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu energetické náročnosti, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

 

Změna zákona se dotkne i velkých podnikatelů, kteří budou muset nově každé čtyři roky nechat zpracovat energetický audit. Týká se to asi 2150 firem. Předloha také nově upravuje přijímání Státní energetické koncepce. Stanoví, že koncepce se přijímá na dobu 25 let, a musí být v souladu se zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopností hospodářství a sociální přijatelností pro obyvatele. Koncepci bude nadále schvalovat vláda na návrh ministerstva průmyslu a nově ji bude podle zákona předkládat pro informaci Sněmovně a Senátu.

 
Poslanci schválili novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

1.3.2015

 

Poslanecká sněmovna v únoru 2015 schválila návrh ministerstva průmyslu a obchodu upravující problematiku energetické účinnosti v ČR. Novela zákona přinese změny například v průkazech energetické náročnosti pro prodávané budovy a pomůže zjednodušit program Nová zelená úsporám.

 

Novela například ruší povinnost prodávajícímu předkládat průkazy energetické náročnosti budovy pro domy postavené a naposledy zrenovované před rokem 1947, pokud s tím kupující budou souhlasit. Novela tak počítá s tím, že u nemovitostí postavených před rokem 1947, které ani později neprošly žádnou významnou rekonstrukcí je velmi pravděpodobné, že jsou nehospodárné, tedy automaticky v nejhorší kategorii G.

 

Další změnou je zpřesnění povinností pro realitní kanceláře, které musí zveřejňovat v inzerátech na nemovitosti energetickou třídu budovy. Připravovaná novela povinnost zveřejňovat průkazy přikazuje realitním kancelářím. Pokud realitní kanceláře od vlastníka nemovitosti průkaz neobdrží, budou podle novely muset v nabídce uvést nejhorší energetickou třídu G, jinak se vystaví sankcím nejen prodejce, ale i ony. Sankce může dosáhnout částky až 100.000 Kč. U SVJ pak sankce za nedodržení zákona dosahuje výše až 200.000 Kč.

 

Ve sněmovně prošlo také poslancem Adamcem navrhované zrušení časové povinnosti mít průkaz energetické náročnosti pro bytové domy. To znamená, že při prodeji bytů nastane komplikovaný proces, kdy majitel požádá sdružení vlastníků jednotek, které má pod pokutou povinnost průkaz zpracovat. Pokud ho majitel bytu přesto nedostane, bude moct vykázat faktury za energie. Není však zřejmé, jakým způsobem se bude takový byt prodávat přes realitní kancelář, která bude muset dle zákona kvůli absenci průkazu v inzerátu uvést nejhorší energetickou třídu G. Tím by mohlo dojít ke „znehodnocení majetku“ prodávajícího, protože reálně má byt třeba energeticky velmi úsporný.

 

Novela zákona také obsahuje návrh, aby byl průkaz vyžadován nejen pro prodej a pronájem nemovitosti, ale i pro stavby před jejich dokončením, a to v rámci kolaudace či rekolaudace. Dále novela počítá s tím, že průkaz bude nutné obnovit například v případě, kdy dojde k výměně kotle na ohřev teplé vody či topení.

 

Dále zákon zjednodušuje podmínky pro program Nová zelená úsporám. Dává poskytovateli dotací možnost nechtít od žadatelů energetický posudek od auditora. Nově bude moci vyžadovat pouze posouzení od zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov. Auditorů je totiž na trhu jen 400 a aktivně jich v oblasti budov pracuje odhadem tak 150. Energetických specialistů je ale 1400. To umožní jednodušší přípravu žádostí například u rodinných domů nebo u výměny zdroje, kde je podrobnější dokumentace zbytečnou bariérou.

 

Zákon ještě poputuje do senátu a k prezidentovi, platný by mohl být od 1. července 2015.

 
Změny v zákoně o DPH od roku 2015 – 21% zdanění stavebních pozemků

Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Hlavní cíl novely je zamezení daňovým únikům. Novela krom zdanění stavebních pozemků zavádí od roku 2016 elektronická kontrolní hlášení, rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), zavádí novou 10% daň, zachovává limit pro povinnou registraci k DPH na jednom milionu korun. Jak jsme si již zvykli, do každé novely se dostanou i další změny, které s původním cílem nesouvisí (v tomto případě zamezení daňovým únikům), takže novela rozšiřuje i zdanění stavebních pozemků. Novela je Sněmovnou schválena včetně navržených pozměňovacích návrhů senátory.

 

Novelou se upřesní a rozšíří definice stavebního pozemku. Stavebním pozemkem bude už nejen pozemek, ke kterému je vydáno stavební povolení, ale nově bude stačit např. územní rozhodnutí. Stavební pozemky nepodléhají osvobození od daně. Nově tak bude nutné danit 21% sazbou pozemky, které byly dosud osvobozeny. Půjde o pozemky, které ještě nejsou na stavbu přímo připraveny, protože na nich např. nejsou inženýrské sítě, nově postačí, pokud budou sítě přivedeny jen k jejich hranici. Takové pozemky dosud dani nepodléhaly, nově budou muset být zdaněny. Na základě senátního návrhu ale bude zdanění těchto pozemků o rok odloženo a platit tak začne až od 1. 1. 2016.

 

(22.12.2014)

 
Podporujeme charitativní projekt Děti dětem

Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá komponované pořady pro handicapované děti, děti z různých ústavů a Dětských domovů z celé ČR.

 

Petr HoráčekMottem celého projektu je začlenění handicapovaných dětí zpět do reálu života cestou přátelství, profesionality, lidskosti a radosti z netradičně pořádaných akcí.


Odměnou všem, kteří se zúčastní realizace jsou rozzářené oči a radost dětí se setkání s umělci a kamarády z celé ČR, které je mnohdy nepřekonatelnou překážkou v rámci jejich handicapů.


Do roku 2012 bylo uspořádáno více než 37 komponovaných pořadů, pro více než 15.000 dětí na uzemí celé ČR. Bylo rozdáno více než 25.000 dárků pro děti a dětské ústavy.


Od roku 2010 se projekt Děti dětem rozšířil o pořady Úsměv na tváři, které podobně, jako základní projekt mají stejné motto, ovšem navíc nechávají soutěžit mezi sebou Dětské domovy o velmi zajímavé ceny. Zároveň se stal tento rozšířený pořad i cestovní akcí.

 

36. ročník se koná v neděli 14.12.2014 od 15.00 hodin v sále Bohuslava Martinů na pražské HAMU. Všechny děti z Klokánků, Ústavů sociální péče a Dětských domovů se na akci už moc těší. Umělci, zázemí, realizační tým, dárky do tomboly, občerstvení a dobroty pro děti jsou připraveny. Díky podpoře všech sponzorů prožijí děti opět krásné odpoledne, plné dárků, radosti a sváteční pohody.
 

I touto cestou také děkujeme všem sponzorům a organizátorům, kteří se podíleli a dále podílejí na projektu Děti dětem.

 

plakát Děti dětem

 

 

 

 

 
NEJVĚTŠÍ REALITNÍ UDÁLOST 2014

IMMOINVEST Group byla opět partnerem dalšího již pátého ročníku Realitního kongresu 2014 a zlatým partnerem udílení cen developerským společnostem Realitní Projekt roku 2014. Obě akce se konaly 3.11.2014 v Clarion Congress Hotel Prague na Praze 9. Mezi zúčastněnými byli zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

 

realitní kongres 2014       Czech_real_estate_awards    

 

http://conventia.cz/archiv-akci/realitni-kongres-2014/

http://conventia.cz/archiv-akci/realitni-projekt-roku-2014/

 

Hlavní témata pro rok 2014:
1. Plánovaný návrh zákona o realitních kancelářích
2. Ekologické bydlení
3. Energetické průkazy nově


Diskusní bloky pro rok 2014:
Zhodnocení legislativních změn v roce 2014 v souvislosti s realitním trhem
Jak zvýšit efektivitu prodeje a pronájmu nemovitostí
Spolupráce s konkurencí na realitním trhu
Vývoj realitního trhu a vyhlídky do budoucnosti
Ekologie a bydlení


Program:

Úvodní slovo
Ing. Jaroslav Novotný, prezident ARKČR

 
Legislativní změny a jejich dopad na realitní trh v roce 2014
Mgr. Ivana Sládková
Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.

 
Nový občanský zákoník a nedostatky v oblasti nájemního bydlení
RNDr. Tomislav Šimeček
předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR

 
První rok s novým katastrálním zákonem
JUDr. Daniela Šustrová
vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu

 
Diskuse: Zhodnocení legislativních změn v roce 2014 v souvislosti s realitním trhem
Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR
Mgr. Ivana Sládková, Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.
Ing. Lubomír Klučka, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
Martin Bohuslav, Deloitte Česká republika
Petr Šula, Professionals s.r.o.
Robert Hanzl, Next Reality Group a.s.

 
Praktické aplikace LED osvětlení v developerském projektu
Ing. Jiří Hrachovina, MBA
generální ředitel, Hormen CE a.s.

 
Nové možnosti investic do komerčních nemovitostí
Eva Krystýnková
Amigal Group

 
Reality iDnes.cz - Váš silný partner ve světě realit
Bc. David Rizzieri
Senior Key Account Manager reality.iDNES.cz

 
Diskuse: Jak zvýšit efektivitu prodeje a pronájmu nemovitostí
Tomáš Kučera, vzdělávací institut CHYTRÝ MAKLÉŘ (Jak zlepšit výsledky makléře)
Ing. Jiří Fajkus, Evropský klub realitních kanceláří
Ing. Jaroslav Novotný, prezident ARKČR
Jaroslav Jírek, Business Academy RK Evropa

 
Právo, nemovitosti po 1. 1. 2015
Mgr. Ing. Jiří Komárek
MSB Legal, v.o.s.

 
Základní teze a vývoj přípravy nového zákona o realitním zprostředkování
Ing. Zdeňka Niklasová
Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 
Vývoj realitního trhu a franchising v realitách
Lubomír Mílek
generální ředitel CENTURY 21 Czech Republic

 
Důvěra je klíčem kvalitní spolupráce
Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář ARK ČR

 
Diskuse: Spolupráce s konkurencí na realitním trhu
Ing. Jaroslav Novotný, prezident ARKČR
Hanuš Němeček, RE/MAX Czech Republic
Ing. Jiří Fajkus, Evropský klub realitních kanceláří
Frank Hanečák, generální ředitel, Hanex Group s.r.o.
Michal Borecký, IMMOINVEST Group
Marek Smolík, Coldwell Banker Czech Republic

 
Diskuse: Vývoj realitního trhu a vyhlídky do budoucnosti
Ing. Jitka Cvetlerová, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu
Pavel Kűhn, Česká spořitelna, a.s.
Miroslav Linhart, Deloitte Česká republika
Lubomír Mílek, Century 21
Ondřej Novotný, Jones Lang LaSalle
Michal Borecký, IMMOINVEST Group

 
HyperReality.cz jinak než jak je znáte
Veronika Hermanová
supervizor a specialista pro HyperReality.cz a HyperReality.sk

 
Přesné cílení na zákazníka podle Feng shui principů a zlepšení efektivity prodeje
Robert Haluska - Feng Shui 168

 
PENB v praxi RK
Ing. Tomáš Hajdu
Energetický specialista, MPO oprávnění, PrimaBuilding s.r.o.

 
Novelizace energetických průkazů budov
Vojtěch Svoboda
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor elektroenergetiky

 
Diskuse: Ekologie a bydlení
Vojtěch Svoboda, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor elektroenergetiky
Ing. Miroslav Mařík, HELUZ cihlářský průmysl
Mgr. Jan Charvát, mediální koordinátor aliance Šance pro budovy
Ing. Roman Šubrt, Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Miroslav Škoda, Ariston Thermo CZ, s.r.o.
Ing. Tomáš Hajdu, PrimaBuilding s.r.o.

 

realitní projekt 2014     

 

Večerní program:

Vyhlášení soutěže REALITNÍ PROJEKT ROKU 2014

http://www.projektroku.cz/

 

 
NOVÁ POVINNOST PRO VLASTNÍKY BUDOV A SVJ OD 1. 1. 2015

Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jež zapracovává příslušné evropské předpisy. Smyslem je přesnější měření tepla a rozúčtování vzniklých nákladů.

 

Počínaje 1. lednem tak platí, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni "vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů." Problematická je ovšem část "stanoveném prováděcím právním předpisem", jelikož ač na splnění této povinnosti zbývají dva měsíce, odkazovaný prováděcí předpis nebyl stále vyhotoven.

 

Tam, kde nebude technicky možné instalovat tepelné měřiče-kalorimetry, postačí tzv. indikátory (odpařovací nebo elektronické), které pouze pomáhají určit poměr spotřebovaného tepla v určitém bytě ve vztahu k celému domu. Některé typy elektronických indikátorů pak umožňují i dálkový odečet. V současnosti má však konečný uživatel možnost instalaci těchto přístrojů odmítnout, ačkoli spotřeba tepla v bytě mu bude vypočítána jako průměrná spotřeba v domě vynásobená 1,6, samozřejmě v závislosti na ploše vytápěného bytu.

 

Nezbývá tak, než si počkat na prováděcí právní předpis, který stanoví typy přístrojů a jejich umístění, jakožto i další povinnosti. Prozatím patové situace si je vědoma i Česká energetická inspekce. Vhodné je však již nyní počítat s investicí v řádu stovek až tisíců (v závislosti na typu přístrojů i počtu topných těles) a také s vytížeností servisních firem.

 

 

Mgr. Daniel Macek

advokát

partner at macek | legal

spolupracující kancelář s IMMOINVEST Group

 
Nové vyúčtování záloh

Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor nejen k vlastnímu bytu! Zároveň s ním jste si totiž pořídili i podíl na společných částech nemovitosti, jedná se například pozemek, chodbu, výtah atp. Nový občanský zákoník to (stejně jako ten původní) nazývá jednotkou a od 1. 1. 2014 tato práva i povinnosti nově upravuje. Nová pravidla se dotýkají také splatnosti a vyúčtování záloh, což pro řadu lidí může představovat nejedno překvapení.


Ani nový občanský zákoník nezbavuje vlastníky jednotek jejich základní povinnosti, a to finančně přispívat na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku. Náklady jsou nově rozděleny do dvou skupin, přičemž jednu skupinu tvoří vlastní náklady na správu domu a pozemku, druhou skupinu pak příspěvky určené na odměňování osob, které se o tuto činnost starají a zajišťují ji.


Zálohy poprvé


Vyšší částku záloh spolkne bez diskuze vlastní údržba domu – tyto peníze jsou určeny například na opravu střechy, vchodových dveří, údržbu výtahů nebo na malování společných prostor atp. Obvykle jsou tyto náklady rozúčtovávány ve výši odpovídající vlastnickému podílu.

Podíl se nově určuje především podle hodnoty bytu při zohlednění jeho mimořádných vlastností. Co si pod tím lze představit? „Rozhoduje kvalita bytu“ říká pražský advokát Mgr. Martin Kašpar a dodává, že měřítkem může být nejen velikost bytu, ale třeba také jeho poloha, kdy byt v přízemí bude mít jinou hodnotu než byt ve čtvrtém patře. Zároveň však upozorňuje, že „ani nový občanský zákoník nevylučuje přijetí jiných – vlastních pravidel. Ty pak musí být přesně definovány a zakotveny ve stanovách společenství vlastníků jednotek.“

 

Zálohy podruhé

 

Jedná se o zálohy určené na odměňování osob, které domy spravují, ať už se starají například o účetnictví, nebo o vlastní správní činnost. Zde je nový občanský zákoník poměrně striktní a nepřipouští jinou možnost, než že se tyto náklady rozúčtovávají rovným dílem podle počtu jednotek. Právě zde mohou být vlastníci menších bytů nebo nebytových prostor nepříjemně zaskočeni až několikanásobným nárůstem dosavadní částky, a to v případě, že se jim dosud tyto náklady počítaly v závislosti na velikosti prostoru. V nové úpravě se vycházelo z logiky věci, že nezáleží na velikosti užívané plochy, ale správce musí věnovat přibližně stejnou pozornost každé spravované jednotce.

 

Vyúčtování

 

Není-li ve stanovách určeno jinak, pak nový občanský zákoník stanoví, že vyúčtování by mělo být hotovo vždy do konce dubna následujícího roku a splatnost je určena do konce července.

 

„Otázkou zatím zůstává, jak to bude například s rozúčtováním tepla v bytových domech. Po zhruba dvouletých přípravách Ministerstvo pro místní rozvoj totiž zrušilo již připravenou novelu vyhlášky pro rozúčtování tepla, která měla ovlivnit náklady na vytápění několika set tisíc domácností.“ Upozorňuje Martin Kašpar a dodává, že díky tomu se budou náklady na teplo rozúčtovávat stejně, jako doposud.

 
Czech Hotel Awards - zlaté partnerství IMMOINVEST Group soutěže Hotel roku 2014

S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o titul nejoblíbenějšího hotelu v České republice Czech Hotel Awards - Hotel roku 2014 vyhlašovaný společností Conventia s.r.o.
Czech_hotel_awards.jpg

 

Czech Hotel Awards - Hotel roku 2014 je celostátní soutěž o titul nejlepšího hotelu v České republice v rámci Czech Hotel Awards, pořádaném společností Conventia, za účasti partnerů a garantů.

 

 

 

Záštita soutěže:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

Ocenění pro Hotel roku 2014 bylo udělována pro každý kraj České republiky v několika kategoriích.

 

Kategorie:

- nejoblíbenější 3* hotel

- nejoblíbenější 4* hotel

- nejoblíbenější 5* hotel

- nejoblíbenější wellness hotel

- nejoblíbenější kongresový hotel

 

Místo a datum konání:
5.6.2014

Slovanský dům
Na příkopě 22
Praha 1

 

závěrečná zpráva »

 

výsledky ke stažení zde »

 

Czech_Hotel_Awards_partneři

 
PF 2014

Vážení klienti, obchodní partneři a spolupracovníci,

 

máme tu opět závěr dalšího roku a všichni se již vidíme u vánočního stromku v kruhu rodinném, s přáteli a hlavně jak si užíváme zasloužený klid a pohodu.

 

Obchodním zástupcům a zaměstnancům blahopřeji za úspěšný rok a velmi pozitivně kvituji aktivní spolupráci při prezentacích naší společnosti v rámci zlatého partnerství na prestižních akcích pořádaných společností Conventia - Czech Hotel Awards - Hotel roku, Realitní Projekt roku a Realitní kongres.

 

V roce 2014 nás všechny čekají zásadní legislativní změny v rámci procesu mimořádného rozsahu i významu a tím je rekodifikace českého soukromého práva. V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku dojde ke spoustě změn také v daňové legislativě, obchodním právu, katastrálním zákonu, sjednocení např. rodinného práva, problematiky bytů, nájmů apod. do jednoho zákona, v novém pojetí věci, tedy i věci nemovité, kde dochází k návratu superficiální zásady, že stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, tedy stavba je součástí pozemku, ale hlavně skončí roztříštěnost úpravy právních vztahů v několika různých právních předpisech a dochází k oddělení soukromého a veřejného práva. Určitě všichni uvítáme větší dispozitivnost ujednání smluvních stran, tedy větší autonomii vůle stran, volnosti ohledně písemností smluv. Samozřejmě, že s novou úpravou dojde k mnoha nejasnostem, ale pevně věřím, že takto rozsáhlé legislativní změny zjednoduší v mnoha ohledech každodenní naši činnost a nové zákony po letech spíše direktivního vměšování se do svobodné vůle občanů starým občanským právem nechají občany svobodněji „dýchat“.

 

Za IMMOINVEST Group všem našim klientům, obchodním partnerům a spolupracovníkům děkuji za dosavadní spolupráci, přeji štědré Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů.

 


Tomáš Fiřtík v.r.
jednatel

 

 
IMMOINVEST franšízové zastoupení

Naše společnost vstupuje na trh realitních franšízových systémů s ojedinělým produktem, založeným především na dlouhodobém a vysoce kvalitním know how, vyvinutém pro české podnikatelské prostředí, které nabízí našim partnerům ojedinělý systém podpory pro jejich podnikání bez vysokých vstupních nákladů.

 

Více …

 
NEJVĚTŠÍ REALITNÍ UDÁLOST - čtvrtý ročník Realitního kongresu 2013 - Realitní Projekt roku

Společnost IMMOINVEST Group se opět účastnila jako partner čtvrtého ročníku Realitního kongresu 2013, který se konal dne 11.11.2013 jako každý rok v Clarion Congress Hotel Prague na Praze 9. Profesionálové z oboru diskutovali o novinkách a aktualitách, tématech z oblastí legislativy, současné ekonomické situace a marketingu. Mezi zúčastněnými byli zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

 

realitní kongres 2013  IMMO livehome   

 

Součástí programu byla opět soutěž Realitní Projekt roku 2013, na které se naše společnost IMMOINVEST Group pod značkou IMMOlivehome hrdě účastnila jako zlatý partner. Realitní projekt roku je vždy přehlídkou nejlepších českých developerských projektů v jednotlivých regionech české republiky.

 

Soutěž úspěšně navázala na dva předcházející ročníky, kde byla velice kvalitně zreflektována různorodost kvality stavěných developerských projektů.

 

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů a předání vítězných cen proběhlo v rámci Realitního kongresu dne 11. 11. 2013.

 

 

realitní projekt roku 2013  awards    

 

Fotogalerie z akce:

 

 

 

 

Ceny v jednotlivých kategoriích 

 

• Realitní projekt roku 2013 - absolutní vítěz
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 1
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 2
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 3
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 4
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 5
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 6
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 7
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 8
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 9
• Realitní projekt roku 2013 pro Prahu 10
• Realitní projekt roku 2013 Středočeského kraje
• Realitní projekt roku 2013 Plzeňského kraje kraje
• Realitní projekt roku 2013 Karlovarského kraje
• Realitní projekt roku 2013 Jihočeského kraje
• Realitní projekt roku 2013 Ústeckého kraje
• Realitní projekt roku 2013 Libereckého kraje
• Realitní projekt roku 2013 Královéhradeckého kraje
• Realitní projekt roku 2013 Pardubického kraje
• Realitní projekt roku 2013 kraje Vysočina
• Realitní projekt roku 2013 Jihomoravského kraje
• Realitní projekt roku 2013 Zlínského kraje
• Realitní projekt roku 2013 Olomouckého kraje
• Realitní projekt roku 2013 Moravskoslezského kraje


Odborná porota 

 

Členové odborné poroty byli pečlivě vybráni z řad realitních odborníků a architektů. Realitní odborníci posuzovali zejména tržní, praktické a kvalitativní předpoklady projektu pro jeho ocenění. Nejdůležitější sledovaná kritéria: lokalita, cena za metr čtvereční a prodejnost projektu ve vztahu na tržní ceny v dané oblasti, standardy projektu, marketing, a další aspekty. Porota architektů posuzovala zejména kvalitu architektonického zpracování a začlenění projektu do stávající zástavby.

 

Odkaz

http://www.conventia.cz/planovane-akce/realitni-projekt-roku-2013/

 

http://conventia.cz/planovane-akce/realitni-kongres-2013/

 

Oficiální stránky soutěže:

projektroku.cz

 

 
IMMOINVEST Group podpořila jako zlatý partner celostátní soutěž Czech Hotel Awards - Hotel roku 2013

Dne 30.5.2013 společnost IMMOINVEST Group s hrdostí jako zlatý partner podpořila ve velkém sále Paláce Lucerna na galavečeru vyhlašování výsledků druhého ročníku celostátní soutěže o titul nejoblíbenějšího hotelu v České republice Czech Hotel Awards - Hotel roku 2013 vyhlašovaný společností Conventia s.r.o.
Czech_hotel_awards.jpg

 

Czech Hotel Awards - Hotel roku 2013 je celostátní soutěž o titul nejlepšího hotelu v České republice v rámci Czech Hotel Awards, pořádaném společností Conventia, za účasti partnerů a garantů.

 

 

Stejně jako v minulém roce se i letošní galavečer stal největší hotelovou událostí v České republice.  Zejména nás těší velký počet zástupců hotelů z celé ČR, kteří se do soutěže přihlásili.  Z reakcí obchodních partnerů a vystavovatelů, jakož i návštěvníků vyplývá, že letošní již druhý ročník této světově známé soutěže si našel svoje místo na poli českého hotelnictví.

 

http://www.conventia.cz/planovane-akce/czech-hotel-awards-2013/

 

http://www.hotelawards.cz/

 

Ocenění pro Hotel roku 2013 byla udělována pro každý kraj České republiky v několika kategoriích.

 

Kategorie:

 

- nejoblíbenější 3* hotel

 

- nejoblíbenější 4* hotel

 

- nejoblíbenější 5* hotel

 

- nejoblíbenější wellness hotel

 

- nejoblíbenější kongresový hotel

 

výsledky ke stažení zde »

 

 

 

Záštita soutěže:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

Generální partner: Bidvest Czech Republic

 

Zlatí partneři:
G.Benedikt Karlovy Vary,

Gastro Kafe CB,

IMMOINVEST Group,

GURLEX GROUP CZ

 

Stříbrní partneři:
Sahm, HESTI, Tick Tack, Elesté.cz, FAST ČR, Nestlé Česko, Premium Solutions, Nové Fitness, AQUEL BOHEMIA, CLEANTEC hygiene technology gmbh, Bregosan plus, Arno Víno, Templářské sklepy Čejkovice, HyperMedia, Coca-Cola Česká Republika, NFCP, RÖSLER PRAHA

 

Bronzoví partneři:
RED BULL Česká republika, NEKTAR NATURA, DAFNÉ profi, RUDOLF JELÍNEK, Pražské vodovody a kanalizace, GURLEX GROUP CZ, KAST, 3D FITNESS, Exclusive Art Catering Radomíra Mádle, VPV Praha, Fitness pro trade, SHP BOHEMIA, De'Longhi Praga, MADISSON, MONTYCON gastro, LIFEsport, ROSTETO, TKF


Mediální partneři:
ESTATE, Akce.cz, FANTOM, Travel profi, Pirston, Wellness noviny.cz, FiremníAkce.cz, Trend Magazín, GastroTrend.cz, GastroProdukce.cz, PANORAMA, Gastro a Hotel, ČeskéUbytování.cz, E-Dovolená.cz, HotelyPenziony.cz, UbytovacíServery.cz, VašeZájezdy.cz, Všudybyl, GastroPlus.cz, GastroTv.cz,
LA CUCINA ITALIANA, Beverage & Gastronomy, Wellness Provoz.cz

 
Průkaz energetické náročnosti budovy

Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) povinnost opatřit při prodeji či pronájmu zpracování tzv. průkazu energetické náročnosti (dále jen „Průkaz“, "PENB"), dále je povinností prodávajícího či pronajímatele předložit Průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu či nájemci před uzavřením smluv týkajících se koupě či pronájmu a předat Průkaz nebo jeho ověřenou kopii nejpozději při podpisu smlouvy týkající se koupě či pronájmu.


Jedná se o obdobu energetických štítků elektrospotřebičů ukazující, jak je budova energeticky náročná (vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody, osvětlení).

 

Průkaz je povinný:

 • bez ohledu jestli dochází k prodeji či pronájmu) u všech novostaveb (ve fázi projektu) a větších změnách dokončených budov (zde platí povinnost zajistit Průkaz i pro stavebníka),
 • od 1.1.2013 je Průkaz povinný při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy,
 • od 1.1.2016 je Průkaz povinný při pronájmu ucelené části budovy včetně družstevních domů a jednotek.

Průkaz je potřeba i v případech SVJ, kdy se bude převádět např. jedna z bytových jednotek, které jsou umístěny v domě, tvořící toto SVJ. Výjimkou může být případ, kdy vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání ze strany příslušného orgánu SVJ Průkaz předán, pak jej může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky. Povinnost opatřit zpracování průkazu nemá vlastník jednotky, ale vlastník budovy, tedy SVJ. Vlastník jednotky si jednoduše písemně zažádá o vydání originálu nebo kopie u SVJ a pokud Průkaz neobdrží, pak energetickou náročnost doloží vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky, přičemž vlastník jednotky může nahradit Průkaz vyúčtováními energií za období, které se vztahuje přímo na něj a nikoliv např. na předchozího majitele. Průkaz se vydává pro celou budovu a nikoliv pro samostatné byty.

 

Zákonem je vlastníkovi stanovena také povinnost zajištění uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech (tj. např. u i inzerce prodeje či pronájmu nemovitosti), přičemž tato povinnost neplatí např. v případě, že vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání ze strany SVJ Průkaz předán.

 

Podle § 7a (2) e) a (3) d) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy a v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele je povinností vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka jednotky předat zprostředkovateli grafickou část Průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části Průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část Průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

 

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově. Kontroly provádí Státní energetická inspekce s ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Pokuta u nepodnikajících fyzických osob hrozí až do výše 50.000 Kč nebo 100.000 Kč např. jestliže neopatří Průkaz při prodeji či pronájmu; nepředloží Průkaz nebo jeho ověřenou kopii před podpisem převodní smlouvy nebo smlouvy nájemní; nepředá Průkaz nejpozději při podpisu převodní smlouvy nebo smlouvy nájemní; nezajistí uvedení klasifikační třídy v informačních a reklamních materiálech (inzerci); nepředá zprostředkovateli grafickou část Průkazu nebo její ověřenou kopii; v případě, že vlastník jednotky nenahradí Průkaz vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky v případě, že SVJ bezvýsledně písemně požádal o předání Průkazu; neopatří Průkaz při nové výstavbě nebo při větších změnách dokončených budov. U právnických a podnikajících fyzických hrozí pokuty až do výše 100.000 Kč nebo 200.000 Kč.

 

Grafická část Průkazu zahrnuje kromě vyznačení kategorie, do které objekt spadá, také vyhodnocení, kam by byl objekt zařazen po provedení energeticky úsporných opatření. Dále se klienti dovědí, kolik objekt ročně spotřebuje energie a také procentuální vyjádření spotřeby např. vytápění, větrání, chlazení, příprava teplé vody a osvětlení. Průkazem energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Do posouzení se zahrnují informace o vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a z těchto hodnot je vypočítána tzv. třída energetické náročnosti budovy.

 

Tabulka hodnocení – klasifikační třídy:

 

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané základní pojmy zákona:

 • budovou se rozumí nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí
 • ucelenou částí budovy se rozumí podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena
 • větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy
 • obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu
 • technickým systémem budovy se rozumí zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů
 • bytovým domem (dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu) se rozumí stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení
 • administrativní budovou (dle katastrálního zákona a jeho prováděcích vyhlášek – např. vyhláška č. 26/2007 Sb. týkající se způsobu využití stavby) se rozumí stavební objekt obsahující nejméně z 50 % svého obestavěného prostoru provozy kancelářského charakteru, určené pro činnost správní, řídící, kontrolní, technickou, studijní apod.
 • celkovou energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy
 • podstatnou rekonstrukcí se rozumí změna dokončené stavby, jejíž předpokládané náklady by přesáhly 50 % investičních nákladů na novou srovnatelnou stavbu

Stavební předpisy neznají termín rekonstrukce, ten patří do daňových předpisů. U stávajících staveb se jedná buď o udržovací práce, nebo o změny dokončených staveb, což jsou přístavby, nástavby a stavební úpravy. Zateplení budovy je podle stavebního zákona vždy stavební úpravou. Průkaz dokladující plnění požadované energetické náročnosti je potřebný při provádění větších změn dokončených staveb, které se týkají více jak 25 % obálky budovy. To znamená, že v případě celkového zateplení budovy bude nutné doložit Průkaz, ale například pouze u výměny oken nikoliv.

 

Celková EVP (energeticky vztažná plocha) je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy (§ 2, odst. 1r, zákona 406/2000 Sb.).


Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod. Které prostory lze pro určení EVP vynechat, je potřeba konzultovat s energetickým specialistou.


EVP se dá určit podle následujících poznámek (zdroj: portalsvj):

 1. Vnitřní prostředí lze upravovat vytápěním, chlazením, větráním, úpravou vlhkosti vzduchu a prostupem tepla stavebními konstrukcemi ze sousedních prostor.
 2. Vnitřní prostředí lze také dle ČSN EN ISO 13 790 chápat jako klimatizovaný prostor (vytápěný nebo chlazený) s požadovanou teplotou nebo teplotami.
 3. Jak se určí požadovaná teplota? Pro výpočty energetické náročnosti budov se používají návrhové hodnoty parametrů vnitřního prostředí podle ČSN 73 0540–3, nebo i jinak (podle technických předpisů, provozních a technologických podmínek, požadavků projektanta nebo investora).
 4. Parametry upravovaného vnitřního prostředí mohou být teplota, vlhkost, čistota, rychlost proudění a objemový tok vzduchu a intenzita osvětlení.
 5. Prostorem s upravovaným vnitřním prostředím může být i temperovaný prostor (viz ČSN 73 0540–2), což je uzavřený prostor nesloužící pobytu osob, kde je v zimním období teplota vzduchu záměrně nižší než v navazujícím prostoru vytápěném a vyšší než výpočtová teplota venkovní. Temperovaný prostor je buď cíleně vytápěn, nebo nepřímo pomocí tepelných ztrát navazujících prostor. Teplota temperovaného prostoru se určí výpočtem (dle ČSN EN ISO 13 789 nebo pomocí tepelné bilance).
 6. Součástí prostorů s upravovaným vnitřním prostředím jsou i stavební konstrukce obklopující místnosti, které musí mít požadovanou minimální teplotu (upravuje se jejich teplota), aby se zabránilo kondenzaci vodní páry. Tyto konstrukce zajišťují parametry vnitřního prostředí zejména sdílením tepla sáláním.
 7. Prostor lze chápat jako objem vyplněný čímkoliv, proto pojem prostor nelze zúžit jen na půdorysnou plochu místností.

PENB vs. EŠOB

 

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.  Hodnotícím parametrem je měrná potřeba energie [kWh/(m2.rok)]. Ta je v dolní části průkazu procentuálně rozdělena na jednotlivé kategorie - vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení. Tedy, projeví se i kvalita navržených součástí technického zařízení budovy. Splnění požadavků na spotřeby jmenovaných energií je dokládáno k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

 

EŠOB – energetický štítek obálky budovy hodnotí pouze tepelně izolační kvalitu obálky budovy prostřednictvím průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]. Na rozdíl od průkazu není rozhodující, kde objekt stojí, jak je orientován ke světovým stranám, jaké má technické zařízení pro vytápění, osvětlení, atd.

 

 

Jinými slovy, každý dokument hodnotí budovu ze zcela odlišného hlediska a za jiným účelem. Uvedené veličiny nejsou srovnatelné. Proto se běžně setkáme s případem, kdy na předloženém PENB a EŠOB není vyznačena shodná klasifikace. Neznamená to, že by jeden dokument byl přesnější, než druhý. Je jiný. Shodná je barevná a písmenná škála a též i normou požadované hranice vyjádřená písmenem „C“. Obrázek ukazuje, jaké jsou zahrnuty vlastnosti budovy a vlivy na ni. V případě EŠOB jde pouze o plochu a vlastnosti jednotlivých konstrukcí na styku s vnějším vzduchem, naproti tomu PENB zahrnuje mnoho vlivů uvnitř i vně budovy. Hodnocení PENB lze tedy považovat za komplexní.

 

 

Přehled povinnosti zajistit zpracování PENB


Počátkem účinnosti zákona

Veškeré novostavby. V tomto případě se průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vystavuje ve fázi projektu. Nový dům se musí vejít do třídy A až C. Pokud stavba vyjde v horší kategorii, musí se projektová dokumentace přepracovat.

 

Průkaz energetické náročnosti budov musí být při větší úpravě již dokončené stavby. Větší úpravou se myslí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy, např. při zateplení budovy.

 

Od 1.1.2013

Rodinné domy, vily, činžovní domy apod. – při prodeji / pronájmu celku

 

Komerční, administrativní budovy (celé budovy – využití např. jako obchodní prostory, kanceláře, hotely) – při prodeji / pronájmu

 

Byty a prostory sloužící k podnikání – při prodeji
(PENB může být nahrazen vyúčtováním energií za uplynulé tři roky)

 

povinnost PENB neplatí pro převody podílů v bytových družstvech

 

Od 1.1.2016

Komerční, administrativní budovy (jednotlivé pronajímané části – využití např. jako obchodní prostory, kanceláře) – při pronájmu

 

Byty a prostory sloužící k podnikání – při pronájmu

 

Družstevní byty a prostory sloužící k podnikání, resp. všechny družstevní domy

 

V případě převodu družstevních podílů v bytových družstvech povinnost vypracovat PENB dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií nevzniká. Jiná situace je ale od 1.1.2016, kdy z titulu užívání bytů na základě nájemních smluv vznikne pro družstvo povinnost zajistit zpracování PENB.

 

Objekty veřejné správy (státní budovy a majetek)

Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 m2            1.7.2013

Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 250 m2            1.7.2015

 

Výjimky (PENB není potřeba u):

 • budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,- u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá,
 • na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
 • při darování nemovitosti, při dědění, při vypořádání společného jmění manželů, byť vlastnictví přechází či se převádí na jinou osobu,
 • budov nebo jejich části, pokud se obě strany písemně dohodly a kde nebyla po 01.01.1947 větší změna dokončené budovy.

Průkazy zpracovávají a vystavují po absolvování příslušného přezkoušení energetičtí auditoři, autorizovaní inženýři či autorizovaní technici.

 


 

Je samozřejmostí, že jako renomovaná realitní společnost jsme na tuto situaci plně připraveni a s Průkazem Vám rádi pomůžeme.

 

Každý majitel si musí průkaz energetické náročnosti budovy zajistit sám, pro naše klienty však rádi vyhotovení průkazu zařídíme na klíč.

 

Tvorba PENB z fotografií a dokumentací je nezákonná a proto každý objekt měří náš technik. Na základě tohoto faktu nepotřebujeme projektové dokumentace objektu, což bývá pro majitele velký problém.

 

Máme pro naše klienty jednotné ceny po celé ČR, nerozeznáváme velikost, ani typ RD.

 

Dotaz či objednávku zasílejte na prukazy[zavináč]immo-invest.cz

 

Ceník vyhotovení PENB - postupy »

 


 
PF 2013

Vážení klienti, obchodní partneři a spolupracovníci,

 

rok se s rokem sešel a Vánoce opět klepou na dveře. Vánoční svátky jsou především svátky míru, pohody, radosti, všudypřítomné lásky, ale jsou také časem klidu a tedy možnosti přemítání, jaký vlastně byl letošní rok.

 

Každou společnost utvářejí lidé, ať se jedná o společnost občanskou, nebo třeba obchodní a jsem velmi rád, že v naší společnosti pracují lidé s vysokým morálním profilem, čestní a pracovití. Všem našim klientům, obchodním partnerům a spolupracovníkům děkuji za dosavadní spolupráci, jsem potěšen, že jsme se společně mohli setkat jako zlatí či stříbrní partneři na tak prestižních akcích pořádaných společností Conventia, jakými byly soutěže Czech Hotel Awards - Hotel roku 2012, Realitní Projekt roku 2012 developerských společností v rámci Realitního kongresu 2012, Czech Gastronomy Awards 2012 - celostátní soutěže Restaurace roku, Vinárna roku, Bar roku, Cukrárna roku a Kavárna roku, ale že jsme také společně na podzim tohoto roku, v rámci udílení ocenění v prestižní soutěži pro domácí podnikatele Český PATRON 2011 pořádané Hospodářskou komorou České republiky, obdrželi v kategorii Realitní trh a Facility za obchodní strategii, propracované technické metody a procedurální systém v rámci společností z celé České republiky cenu Český PATRON.

 

Za společnost IMMOINVEST Group přeji štědré Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů a společné úspěchy v roce 2013, třeba i pod naší další novou obchodní značkou IMMOlivehome.

 

 

Tomáš Fiřtík v.r.

jednatel IMMOINVEST Group

 

 
Vánoční večírek 2012

I letos jsme se setkali při příležitosti závěru roku na vánočním večírku v kruhu úžasné společnosti realitních makléřů, zaměstnanců a významných obchodních partnerů společnosti IMMOINVEST Group.


Dne 7. prosince 2012 se v tradiční české restauraci Na Břežance sešli spolupracovníci, kteří se svými výkony podíleli na dosažených úspěších společnosti IMMOINVEST Group ve všech jejích oblastech působnosti. Celý večer se nesl nejenom v duchu poděkování za výkony, ale také hlavně zasloužené zábavy. Takže mimo oficiální poděkování pozvaným významným partnerům, jakými byli např. pořadatel Realitního kongresu agentury Conventia pan Mgr. René Hradecký, majitel společnosti Gaudens a partner spoluvytvářející školení v akademii Mgr. Petr Pavlíček, majitel reklamní agentury Insign Daniel Kemr, odměňování nejlepších makléřů, si všichni užívali dobrého jídla, pití, živé hudby úžasné kapely Tomgrass Band pod vedením kapelníka Tomáše Černého a všechny v průběhu večera bavila bohatá tombola, ve které se rozdalo více jak 40 hodnotných i zábavných cen.

 

tombola

Tímto chci popřát makléři v pozici Senior Estate Agent Pavlu Bartoníkovi za získání ocenění realitní makléř roku 2012.

 

makléř roku 2012


Fakt, že večírek končil až k ránu, svědčí o tom, že si všichni zábavy náramně užívali a cítili se dobře.

 

 

Všem přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.

 

Marián Liška, HR manager

 
Czech Gastronomy Awards

Po úspěšné účasti společnosti, v rámci obchodních aktivit v segmentu komerčních nemovitostí, jako stříbrný partner celostátní soutěže o titul nejlepšího hotelu v České republice Czech Hotel Awards - Hotel roku 2012 na jaře letošního roku, se IMMOINVEST Group jako zlatý partner v rámci Czech Gastronomy Awards zúčastnil i I. ročníku celostátní soutěže Restaurace roku, Vinárna roku, Bar roku, Cukrárna roku a Kavárna roku 2012.

 

awards gastronomy

V Průmyslovém paláci v Praze proběhl dne 3.12.2012 galavečer a vyhlášení I. ročníku soutěže Restaurace roku, Vinárna roku, Bar roku, Cukrárna roku a Kavárna roku, celostátní soutěže oceňující nejoblíbenější restaurace, vinárny, bary, cukrárny a kavárny v České republice.

 

Odkaz

http://www.conventia.cz/planovane-akce/restaurace-roku-2012/

 

restaurace roku 2012

 

 
NEJVĚTŠÍ REALITNÍ UDÁLOST - třetí ročník Realitního kongresu 2012

Praha, 2. listopadu 2012 - Třetí ročník Realitního kongresu 2012 opět přinesl mnoho odpovědí na aktuální problematiku týkající se trhu s nemovitostmi v České republice. Profesionálové z oboru diskutovali o novinkách a aktualitách tématech z oblastí legislativy, současné ekonomické situace a marketingu. Mezi zúčastněnými byli zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

 

Historicky poprvé se také Realitního kongresu aktivně účastnila Asociace realitních kanceláří České republiky.

 

realitní kongres 2012

 

Hlavní záštity:

Petr Kužel, MBA, Hospodářská komora České republiky

Ing. Bedřich Skalický, Česká komora realitních kanceláří

Ing. Ondřej Štrup, International Facility Management Association

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., Česká asociace dražebníků

RNDr. Tomislav Šimeček, Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS, Asociace realitních kanceláří České republiky

 

 

Medaile realitní projekt roku 2012     IMMO livehome

 

Nejlepším projektem roku 2012 se stala AURA Statenice

 

Letošní ročník Realitního kongresu 2012 byl v řadě podruhé zakončen slavnostním vyhlášením realitní soutěže Realitní projekt roku. Cenu nejlepšího Realitního projektu roku 2012 v ČR jednoznačně získala AURA Statenice developerské společnosti Manghi Czech Republic. Shodli se na tom jak odborníci složení ze zástupců realitních kanceláří, tak i architektů a získala hned dvě ocenění absolutního vítěze. Veřejnost již podruhé hlasovala pro projekt Čakovický park – II. fáze, který realizuje společnost M&K Development. Společnost IMMOINVEST Group se již tradičně účastnila jako zlatý partner kongresu developerských společností a slavnostního vyhlášení soutěže.

 

AURA Statenice

 

„Do letošního ročníku developerské ankety se přihlásilo více než sto projektů, které se realizují nejen v Praze, ale po celé České republice,“ říká René Hradecký, zástupce společnosti Conventia, která akci organizuje. „Vzhledem k současné situaci na realitním trhu jsme byli obrovským zájmem i počtem přihlášených projektů do soutěže velmi překvapeni. Vítězné projekty mohou nést označení Realitní projekt roku 2012,“ dodává Hradecký.

 

Výsledky celostátní ankety Realitní projekt roku jsou již tradičně vyhlašovány u příležitosti konání Realitního kongresu, který se každoročně koná v Praze za účasti stovek zástupců realitních kanceláří a developerů. Soutěž si klade za cíl mapovat a oceňovat kvalitní rezidenční developerské projekty po celé České republice. „Developeři čím dál více pociťují přetlak nabídky nad poptávkou a v současné době uspějí na trhu pouze ty nejlepší projekty, které mají dobře nastavené ceny, kvalitní architektonické zpracování a jsou i kvalitně postaveny. Dobrá dopravní dostupnost a dostatečná občanská vybavenost v okolí jsou o nově postavených projektů samozřejmostí. Developerské projekty, kterým tyto atributy chybějí v dnešní době nemají na trhu šanci obstát,“ shrnuje Hradecký.

 

Ocenění absolutní vítěz v České republice:

Cena odborné poroty: AURA Statenice

Cena architektů: AURA Statenice

Cena veřejnosti: Čakovický park – II. fáze

 

 

Galerie Realitní kongres 2012

 

 

Galerie Realitní projekt 2012

 

 

O agentuře Conventia:

Conventia je přední český organizátor odborných konferencí a profesních soutěží. Od roku 2009 každoročně pořádá celostátní Realitní kongres, tématické konference a diskuzní setkání pro odborníky z oblastí práva, financí, realit a ekonomie a od roku 2011 je pořadatelem profesních soutěží Realitní projekt roku, Czech Hotel Awards, Czech Gastronomy Awards a Cestovní kancelář roku.

Pro bližší informace kontaktujte paní Lilianu Vuovou: liliana@conventia.cz , tel.: 731 643 081

 
Český PATRON 2011

10. 10. 2012 | HK ČR

 

Prestižní ceny uděleny

 

Hospodářská komora České republiky udělila ocenění v rámci prestižní soutěže pro domácí podnikatele Český PATRON 2011. Absolutním vítězem se stala společnost Witte Automobile GmbH, přední dodavatel zámkových systémů v automobilovém průmyslu.

 

„Podnikatelé produkují bohatství této země a z drtivé většiny finančně zajišťují chod státu a výplaty zaměstnanců. Jsou tak svým způsobem ekonomickými patrony České republiky. Hospodářská komora České republiky jako největší organizace, zastupující podnikatelskou sféru v naší zemi, chce prostřednictvím této soutěže vyzdvihnout a veřejně prezentovat alespoň ty podnikatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru a mohou se za rok 2011 pochlubit výrazným úspěchem v dané oblasti,“ připomněl základní ideu projektu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

 

Soutěž byla vyhlášena v květnu, probíhala do konce září a ve středu 10. října 2012 vyvrcholila slavnostním vyhlášením vítězů. Porota, jmenovaná z řad odborníků, významných osobností podnikatelské sféry v ČR a zástupců vyhlašovatele, zasedala dne 25. září 2012 pod vedením předsedy pana Jiřího Mosera z Price Watterhouse Coopers ČR a vybrala oceněné společnosti v pěti základních kategoriích.

 

„Chtěl bych všem přihlášeným podnikatelům poděkovat, vítězům pogratulovat a popřát úspěchy v dalších letech. Jsem rád, že i letos soutěž ukázala na příkladech z praxe nové způsoby a cesty, jak realizovat finanční úspory, jak najít nové příležitosti na trhu, jak se prosadit, jak svůj produkt nabídnout zákazníkům, jak inovovat produkty či služby, nebo jak nalézt nové finanční zdroje či partnery,“ shrnul Petr Kužel.

 

Společnost IMMOINVEST Group se v kategorii Realitní trh a Facility dostala do finálového kola, kde za svojí obchodní strategii, propracované technické metody a procedurální systém pro podnikání a obchodování fyzických i právnických osob v rámci společností z celé České republiky za realitní trh obdržela cenu Český PATRON 2011.

 

 

ČESKÝ PATRON

 

http://www.komora.cz

 

http://cesky-patron.cz

 

http://www.parlamentnilisty.cz

 

 

 
Realitní projekt roku 2012

Soutěž Realitní Projekt roku 2012 je přehlídkou nejlepších českých developerských projektů v jednotlivých regionech české republiky. Soutěž navazuje na velice úspěšný loňský ročník, kde byla kvalitně zreflektována různorodost kvality stavěných developerských projektů. Stejně jako loni i letos si soutěž klade za cíl zviditelnit kvalitní developerské projekty, které jsou momentálně na trhu. Společnost IMMOINVEST Group se pod značkou IMMOlivehome hrdě účastní jako zlatý partner projektu.

 

Medaile realitní projekt roku 2012      IMMO livehome

 

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů a předání vítězných cen proběhne na podzim letošního roku 2012 v Praze.

 

Odkaz

http://www.conventia.cz/planovane-akce/realitni-projekt-roku-2012/

 
TISKOVÁ ZPRÁVA Czech Hotel Awards

Výsledky soutěže Hotel roku 2012

 

Czech Hotel Awards

 

 

Praha 15.6.2012

 

Soutěž o nejoblíbenější hotel v České republice HOTEL ROKU 2012 zná své vítěze.

 

Do historicky prvního ročníku soutěže Hotel roku bylo přihlášeno 265 hotelů z celé České republiky a ceny se udílely v 5 kategoriích – pro každý kraj a pražské obvody:

 

3* Hotel

4* Hotel

5* Hotel

Kongresový hotel

Wellness hotel

 

Soutěž Hotel roku se konala prvním rokem v rámci Czech Hotel Awards a pod záštitou Ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského. Ceny byly uděleny na základě hlasování široké veřejnosti na internetových portálech www.hotel.cz a www.hotelawards.cz. Vítězné hotely byly vyhodnoceny po součtu hlasů na těchto dvou portálech. Pouze kategorie Kongresové hotely byla hodnocena na základě hlasování odborné poroty složené ze zástupců významných firem pořádajících kongresy.

 

„Byli jsme příjemně překvapeni obrovským zájmem ze strany soutěžících hotelů i široké veřejnosti,“ řekl René Hradecký, ředitel agentury Conventia, která je organizátorem soutěže. „Potěšilo nás, že hotely uvítaly zejména nezávislost soutěže, a také fakt, že byl dán prostor pro hlasování široké veřejnosti. Věříme, že tato ocenění přinesou vítězným hotelům zvýšení jejich prestiže a důvěryhodnosti v očích jejich hostů a zároveň pomohou široké veřejnosti lépe se orientovat v nabídce a kvalitě jednotlivých hotelů“, dodal René Hradecký.

 

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Hotel roku 2012 proběhlo ve čtvrtek 14. června 2012 v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti. Na slavnostním večeru, kterého se zúčastnilo více než 700 hostů z řad odborné veřejnosti a médií, byla předána ocenění zástupcům jednotlivých hotelů. Oceněné hotely mohou neomezeně používat vítěznou známku soutěže pro své reprezentativní a marketingové účely.

 

Absolutními vítězi V ČR se v jednotlivých kategoriích staly tyto hotely:

 

3* Hotely: Family Hotel Okoř

4* Hotely: Hotel Budweiss

5* Hotely: Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace Praha

Kongresové hotely: Clarion Congress Hotel Prague

Wellness hotely: Hotel Troyer

 

Galerie z akce

 

 

 

Pro více informací, kompletní seznam vítězných hotelů v jednotlivých krajích a fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte:

 

BONAFIDE GROUP, SE

Mgr. René Hradecký

Václavkova 169/1

160 00, Praha 6

Czech Republic

 

M:+420 733 101 467

T: +420 220 512 965

F: +420 220 511 943

http://www.bonafide.cz

 
Neomylná volba realitního makléře

Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř, abyste měli jistotu, že obchod proběhne transparentně a ve váš prospěch?

 

Řadu doporučení pro to, abyste vsadili na správného koně, pro vás má Tomáš Fiřtík, jednatel realitní společnosti IMMOINVEST Group.

 

Neomylná volba realitního makléře

 

Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř, abyste měli jistotu, že obchod proběhne transparentně a ve váš prospěch? Řadu doporučení pro to, abyste vsadili na správného koně, pro vás má Tomáš Fiřtík, člen představenstva České komory realitních kanceláří a jednatel realitní společnosti IMMOINVEST Group.

 

Jaké máte nároky na realitní makléře, kteří u vás pracují? Jaké musí mít vzdělání, certifikát, praxi?

 

Nynější legislativa nikterak neupravuje nároky na vzdělání, absolvování odborného kurzu či certifikaci realitního makléře. Je tedy na zvážení každé jednotlivé realitní kanceláře, kým nechají zastupovat svoji, mnohdy lety pracně budovanou, obchodní značku. V IMMOINVEST Group dbáme na kvalitu našich realitních makléřů, nikoli na kvantitu. Minimální vzdělání požadujeme středoškolské, nicméně vždy k uchazeči přistupujeme individuálně. Každý uchazeč o spolupráci absolvuje alespoň dvě základní kola vstupního pohovoru a po nástupu čtrnáctidenní zkušební lhůtu. V této lhůtě zjišťujeme jeho komunikativnost, a hlavně vůli se učit a pracovat na svém vzdělávání. Společnost poskytuje svým makléřům základní zaškolení (vybrané stati z občanského a obchodního práva, subjekty smluvních vztahů, základní realitní pojmy a vyhlášky, daňové zákony, katastrální zákon, určování tržní hodnoty nemovitostí, prodejní dovednosti apod.) a dále v rámci vlastního vzdělávacího centra pravidelné odborné kurzy a workshopy. Pokud nemá realitní makléř minimálně roční praxi, je veden starším zkušeným kolegou, který zajišťuje hlavně finální část každého jednotlivého obchodu.

 

Jaké problémy může špatný makléř způsobit svým zákazníkům?

 

Realitní makléř by měl být pro zákazníka především dobrým partnerem a rádcem. Pokud neovládá svoji činnost, nemůže ani svému zákazníkovi poskytnout dobrou službu. Týká se to hlavně doporučení nabídkové ceny, způsobu nabízení nemovitosti, a zejména finálního vyjednávání při realizaci obchodu. Jednoduše řečeno, realitní makléř dokáže ovlivnit celý průběh realitního obchodu, a to jak pozitivně, tak i negativně. Negativně například tak, že neuzavře se zákazníkem smlouvu o podmínkách spolupráce, neobeznámí ho s negativy nabízení jeho nemovitosti kolikrát i více než deseti realitními kancelářemi najednou a slíbí mu, že pro něj dosáhne nejvyšší ceny. S takovým makléřem je problém ihned na cestě. Dobrý realitní makléř má zájem o zákazníka, zjišťuje motiv obchodu a dokáže poradit klientovi i vlastně na úkor sebe samého. Dobrý a zkušený realitní makléř si buduje referenční byznys a ví, že vzájemná důvěra je důležitá pro uzavření úspěšného obchodu a také k budování dlouholeté realitní praxe.

 

I v případě, že si vyberu správně, na co si mám jako klient realitní kanceláře dát pozor při uzavírání smlouvy?

 

Zákazník by měl uzavírat jen takovou smlouvu, ve které bude definována jeho nemovitost, uvedena dohodnutá kupní cena (nájem) a potenciální nabyvatel, který bude splňovat podmínky dané zprostředkovatelskou smlouvou. Doporučil bych vyžadovat přesné znění v článcích pojednávajících o rezervaci nemovitosti, o právních úkonech, způsobu vyplacení odměny realitní kanceláři, závazcích ze strany realitní kanceláře a samozřejmě i závazcích ze strany zákazníka.

 

Podle čeho se dá rozeznat dobrý makléř od špatného?

 

Zde bych rád podotkl, že by se klient neměl soustředit pouze na realitního makléře, ale i na realitní kancelář, kterou makléř zastupuje. Sice toto téma není tak jednoduché, nicméně každý z makléřů reprezentuje zároveň i procedurální systém své realitní kanceláře. Doporučil bych se soustředit na to, jak realitní makléř vystupuje, jak vypadá, jestli budí dojem důvěryhodnosti a profesionality. Dále by se klient měl zajímat i o samotnou kancelář: jak je vybavená, jak vypadají její prostory, jak se prezentuje prostřednictvím webových stránek, kde všude inzeruje a v neposlední řadě jaké služby nabízí. Tzv. „šestý smysl“ je mnohdy dobrým rádcem.

 

A proč by lidé měli dávat přednost těm dobrým makléřům, i když třeba pracují za vyšší provizi?

 

Nikdy bych nespolupracoval s realitní kanceláří, která nežádá „pravidla hry“ na základě uzavřené zprostředkovatelské či obdobné smlouvy. Zákazník by si měl uvědomit, že obchod s nemovitostmi je zcela odlišný například od prodeje zeleniny, bohužel mnozí realitní makléři i zákazníci k němu často přistupují neseriózně a nebojím se říct, že je to hlavně v posledních letech fenomén obchodování v České republice. Poražené jsou nakonec obě strany, bohužel zákazník více. Zkušený realitní makléř dokáže poradit ohledně nabídkové ceny, v základních daňových a právních záležitostech spojených s nemovitostí, vystupuje samostatně, vede aktivně zákazníka celým obchodním procesem, informuje ho o způsobu práce realitní kanceláře a pravidelně mu dává zpětnou vazbu ohledně obchodu.

 

Jakou roli tedy hraje vyšší provize? Může tím zákazník také něco získat?

 

Každý zákazník by si měl uvědomit, že výše provize by neměla být hlavním vodítkem, jestli spolupracovat s tímto, či jiným realitním makléřem. Pokud zákazník požaduje spolehlivý servis včetně právních služeb, musí počítat s tím, že zdarma to realizovat nelze. Často tzv. služby bez provize či za nízkou provizi vyjdou zákazníka mnohem dráž, než kdyby se seriózně s realitním makléřem na výši provize dohodl. Otázkou tedy není, kolik mě bude služba stát, ale kolik utržím například za prodej nemovitosti, zda vůbec něco… Z praxe znám spoustu případů, kdy zákazník výrazně prodělal na obchodní transakci jenom proto, že upřednostnil nižší provizi před zkušenostmi makléře a seriózností realitní kanceláře. Doporučuji vyhledávat služby zkušených realitních makléřů, zavedených realitních kanceláří, vyhýbat se všem, kteří slibují fantastické nemovitosti a fantastické služby „za hubičku“! Zaplatit poplatky za práci renomované realitní kanceláře a nechat se obchodem vést zkušeným realitním makléřem se každopádně vždy vyplatí.

 

Vydání: 2012/03 Realit.cz
Rubrika: Hlavní téma
Autor: Tereza Provazníková

 
Czech Hotel Awards - Hotel roku 2012

Společnost Conventia vyhlásila celostátní soutěž o titul nejlepšího hotelu v České republice pro rok 2012 a IMMOINVEST Group se rád účastní jako stříbrný sponzor této akce.


Czech_hotel_awards.jpgCzech Hotel Awards - Hotel roku 2012 je celostátní soutěž o titul nejlepšího hotelu v České republice v rámci Czech Hotel Awards, pořádaném společností Conventia, za účasti partnerů a garantů.

 

Soutěž Czech Hotel Awards - Hotel roku 2012 je přehlídkou českých hotelů a klade si za cíl zmapovat a zviditelnit nejlepší hotely po celé České republice, které nabízejí nejkvalitnější služby. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Hotel roku 2012 proběhne v červnu roku 2012 v Praze.

 

http://www.conventia.cz/planovane-akce/czech-hotel-awards-2012/

 

http://www.hotelawards.cz/

 

Ocenění pro Hotel roku 2012 jsou udělována pro každý kraj České republiky v několika kategoriích.

 

Kategorie:
- 3*, 4*, 5* hvězd
- nejlepší wellness hotel
- nejlepší kongresový hotel
- nejlepší hotelová restaurace
- nejlepší hotelová recepce
- nejlepší hotelový design

 

Na základě součtu hlasů odborné poroty a veřejnosti bude vybrán absolutní vítěz v České republice pro každou kategorii zvlášť.

 
Slavnostní Profi Trénink rok 2011

Dne 14. ledna 2012 se sešli, již tradičně ve školícím a informačním centru FLORET v Průhonicích, společně realitní makléři a finanční poradci společnosti.

 

V pracovní části programu se vybraní realitní makléři pod vedením Mgr. Petra Pavlíčka zabývali problematikou dovedností při náběrech a prodeji nemovitostí a cestami k získávání exkluzivních smluv se zájemci o realitní obchod.

 

Finanční poradci se zdokonalovali v obchodních dovednostech a ve strategii nabídky produktu Gold Deposit, který je aktuálně nově zaváděn na český trh.

 

V závěrečné slavnostní části programu jednatel společnosti Tomáš Fiřtík vyhodnotil nejlepší spolupracovníky za druhé pololetí a za celý rok 2011.

 

Jednatel Tomáš Fiřtík předal realitním makléřům absolvujícím realitní kurz IMMOINVEST Group certifikaci realitního makléře a v důsledku vynikajícího výkonu v roce 2011 dále slavnostně jmenoval realitního makléře Jana Penka do pozice Senior Estate Agent. Obzvláště slavnostní byl okamžik, kdy za dlouhodobě vynikající a stabilní výkony a mnohaleté zkušenosti v oblasti realitního obchodu vyhodnotil jednatel Tomáš Fiřtík realitního makléře Jana Ledvinu realitním makléřem 2011.

 

Slavnostní akce byla důstojnou tečkou za uplynulým rokem 2011 a zároveň vykročením do roku dalšího.

 

 

 
PF 2012

Vážení klienti a obchodní partneři,

letošní rok byl pro mnohé rokem uklidnění, hledání nových výzev, stabilizace. Ať už nás politici či ekonomové pro další rok straší ekonomickou stagnací, finanční krizí, hospodářským poklesem, je důležité si uvědomit, že to podstatné si nese každý z nás v sobě. Můžeme se podat všem chmurným předpovědím, katastrofickým vizím a scénářům, nebo naopak si uvědomit, že spoustu věcí v našich osobních a pracovních životech si můžeme ovlivnit svým přístupem sami. Je velmi podstatné, aby náš život byl řetízkem drobných radostí, které dokonale pomáhají překonat i mnohé strasti.  Stačí, když se na nás někdo usměje, přátelsky popovídá, poděkuje, pochutnáme si na jídle, něco výborného vypijeme, dobře si odpočineme, začne svítit sluníčko, najdeme plno hříbků, ocitneme se v dobrém kolektivu, a takto bych mohl pokračovat donekonečna. Nakonec je důležité si uvědomit, že to co se děje kolem nás, si ve velké míře opravdu ovlivňujeme pouze jen my. Nejvíce radostí zažívají tzv. naprogramovaní optimisté. Zakopnou, ale neupadnou. Upadnou, ale nic si nezlomí. Zlomí si nohu, ale pouze jednu. Pro nás všechny je velice důležité, jak se na svět a dění kolem nás díváme.


Jménem IMMOINVEST Group vám všem přeji velmi krásné a klidné Vánoce. Užijte si je ve sváteční pohodě, v kruhu rodinném.

Štědré Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2012

 

 

 

Tomáš Fiřtík v.r.
jednatel IMMOINVEST Group

 

 
Vánoční oslava IMMOINVEST Group 2011

Dne 9. prosince 2011 se v souvislosti se závěrem roku uskutečnilo společné setkání užšího kruhu realitních makléřů a finančních poradců IMMOINVEST Group. Místem konání byl útulný vinný sklípek vyhlášeného vinaře pana Pavla Havlíka ve Velkých Pavlovicích. Na stejném místě se konala firemní oslava již poněkolikáté, proto sem někteří z účastníků přijížděli doslova jako domů.


Setkání bylo poděkováním vedení společnosti spolupracovníkům, kteří se v průběhu celého roku výrazně podíleli na dosažených výsledcích. Bilance dosažených výsledků rozhodně nebylo hlavní náplní večera. Cílem bylo setkání kolegů a přátel v období blížících se Vánoc při dobrém moravském vínečku, vynikajícím jídle, a to vše podbarveno příjemnou živou hudbou.

 

Příjemné chvíle si jistě užil i čestný host, partner spoluvytvářející školení v akademii Mgr. Petr Pavlíček.


 
Druhý ročník Realitního kongresu 2011 proběhl úspěšně

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague úspěšně proběhl pod záštitou Hospodářské komory České republiky, České komory realitních kanceláří, International Facility Management Association a České asociace dražebníků, za podpory IMMOINVEST Group - corporate trading s.r.o., IMMOFINANCE s.r.o. a společnosti Evropské studijní centrum s.r.o., Realitní kongres 2011. Kongres byl z pohledu pořadatelské společnosti Conventia s.r.o. velmi úspěšný a navštívilo ho přes 600 návštěvníků, od realitních makléřů, jednatelů zavedených realitních kanceláří či developerských společností až po odborníky na dražby nemovitostí nebo zástupce specializovaných realitních internetových portálů či periodik.

 

Fotografie z akce

 

 

Na slavnostním večeru byli vyhlášeni vítězové soutěže Realitní projekt roku 2011. Jednalo se o první ročník této soutěže, ve které se vyhlašovaly nejúspěšnější developerské projekty zaměřené na rezidenční bydlení.

 

zlato_cena_odborne_poroty stribro_cena_odborne_poroty brondz_cena_odborne_poroty cena_architektu cena_odborne_verejnosti

 

Fotografie z akce

 

 

 

Z tisku: MF Dnes

 

z tisku

 

 

Anketa: Jsou ceny v Česku srovnatelné s Evropou?

 

 

Chtějte makléře s certifikací.

 

 

Krize dokázala zbavit trh zlatokopů.

 

 

http://www.conventia.cz/archiv-akci/realitni-kongres-2011/

 

 

Realitní projekt roku 2011

 

První ročník nové realitní soutěže již zná své vítěze. Cenu nejlepšího Realitního projektu roku 2011 v ČR jednoznačně získala Rezidence Jitřní společnosti YBF. Druhé místo obsadil projekt Kajetánka na pražském Břevnově a třetí příčku získala Ostravská Brána. Architektonickou odbornou komisi zaujal projekt Polyfunkčního domu Erwin a veřejnost byla nejvíce okouzlena projektem Čakovický park, který realizuje společnost M&K Development.

 

Realitní projekt roku je zcela novou soutěží na realitním poli, která si klade za cíl zmapovat aktuální developerské rezidenční projekty v ČR a představit je široké veřejnosti. „Do prvního ročníku realitního klání se přihlásilo 93 projektů, které se realizují nejen v Praze, ale po celé České republice,“ neskrývá své nadšení René Hradecký, zástupce společnosti Conventia, která akci organizuje. „V současné době, kdy ekonomičtí experti mluví o jednoznačném útlumu bytové výstavby, je to jednoznačně úspěch. Vítězné projekty mohou nést a marketingově využívat označení Realitní projekt roku 2011,“ dodává Hradecký.

 

Odbornou porotu nejvíce zaujal projekt společnosti YBT, který nese název Rezidence Jitřní. „Členitá stavba s pěti nadzemními podlažími splňuje vysoké nároky na prostorové řešení a variabilitu. Interiéry s francouzskými okny, vysokými stropy a moderně řešenými úložnými prostory poskytují skvělé světelné podmínky,“ říká Markéta Kovaříková z pořádající společnosti Conventia a dodává: „Objekt zahrnuje pouhých 31 bytů, což je zárukou vysoké úrovně bydlení.“ Na druhém místě uspěla Kajetánka, kterou buduje společnost Bozner. „Dlouho zanedbaná, ale velmi atraktivní část Prahy 6 tak dostává svůj původní genius loci,“ zmiňuje Kovaříková. S novou výstavbou totiž souvisí i obnova parku Kajetánka a rekonstrukce Oranžérie. „Developer velmi pečlivě dbá na propojení projektu s okolím a zároveň nabízí tři atraktivní kategorie bydlení, z čehož střešní penthousy jsou doslova jedinečné.“ Jediným mimopražským projektem, který odborná porota ocenila, je Ostravská Brána. Černo-červenou stavbu z dílny architektonického studia Kuba & Pilař nelze při procházce Ostravou minout. Stojí na Kostelním náměstí, pouhých cca 100 metrů od Masarykova náměstí. Ostravská brána je rozhodně projektem netradičním a v jistém smyslu je i prvním skutečně moderním a novým bydlením, které v centru Ostravy vzniklo. „Design Ostravské brány je řešen do posledního detailu: od netradiční fasády domu, přes neobvykle velkoryse řešené společné prostory, až po jednotlivé byty či nebytové prostory,“ říká Markéta Kovaříková.

 

Cenu veřejnosti získal projekt s názvem Čakovický park, který roste v městské části Prah 9. Čakovice se v několika posledních letech razantně rozvíjejí a na jejich území se buduje několik nových projektů. Přímo u rozsáhlého historického zámeckého parku s rybníky, leknínovými jezírky a bohatou zelení vzniká projekt Čakovický park. Ten je primárně určen mladým rodinám s dětmi, které požadují výjimečnou kvalitu a příjemné prostředí pro rodinný život za nejvýhodnější cenu v celé Praze.

 

Pořadí:

 

Odborná porota
1. Rezidence Jitřní
2. Kajetánka
3. Ostravská Brána

 

Cena architektů
Rezidence Jitřní
Polyfunkční dům Erwin

 

Cena veřejnosti
Čakovický park

 

zdroj: projektroku.cz by Conventia, s.r.o.

 
Druhý ročník celostátního Realitního kongresu: snaha zlepšit obor, ale také obavy z budoucího vývoje

Tisková zpráva

 

Praha 11. listopadu 2011Druhý ročník realitního kongresu, který se konal ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v Praze, byl z pohledu pořadatelské společnosti Conventia velmi úspěšný. Navštívilo ho přes 600 návštěvníků. Od realitních makléřů, jednatelů zavedených realitních kanceláří či developerských společností až po odborníky na dražby nemovitostí nebo zástupce specializovaných realitních internetových portálů či periodik. „Hlavní diskusní témata byla inspirovaná možnou vzájemnou spoluprácí jednotlivých subjektů na realitním trhu s cílem maximálního uspokojení klienta,“ říká René Hradecký, zástupce pořadatele a dodává, že spolu s opět se zhoršujícími podmínkami na trhu se ukazuje čím dál tím větší chuť spolupracovat.

 

Podle některých zástupců realitních kanceláří si letos realitní trh vede vcelku slušně. Dokonce mluvili o oživení v prvním pololetí letošního roku a zvýšení počtu poptávek i uzavřených obchodů. Diskutující to přikládali zejména dostupnosti hypotečních úvěrů a vidině zvýšení sazby DPH. Trochu skepticky vidí situaci zástupci developerů a všichni se shodli, že příští rok čeká realitní trh stagnace, a to v tom lepším případě. V současné době se zahajuje pouze minimum nových projektů. Ozvaly se i hlasy, že lze předpokládat u mnohých developerů změnu podnikatelského oboru a opuštění stavebnictví.

 

Nicméně zhoršené podmínky na realitním trhu mají i pozitivní účinek. Těží z toho hlavně klienti, tedy ti, kdo kupují nebo prodávají nemovitost. „Ty realitní kanceláře, jejichž management je prozíravý, již aktivně spolupracují s jinými nebo alespoň aktivně hledají nejlepší model pro spolupráci,“ říká René Hradecký. „Spolupráce mezi makléři a realitními kancelářemi zvyšuje důvěru v realitní byznys z pohledu klientů. Ti oceňují kvalitu služby a uspokojení jejich potřeb. V případě, že spolupráce funguje a nesníží nijak jejich pohodlí, tak ji zpravidla vítají,“ dodává Hradecký.

 

Spolu s iniciativou, která vychází přímo od subjektů na realitním trhu, je důležitý i postoj ministerstva pro místní rozvoj. Ing. Miloslav Kalous naznačil, že je nejvyšší čas jednat o změně statusu živnosti poskytování realitního servisu z volné na vázanou. Zajistí se tak kvalitativně vyšší úroveň realitních makléřů a poskytovaných služeb. K tomuto názoru se přidali Bedřich Skalický, prezident České komory realitních kancelář a Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

 

Náročný celodenní program byl zakončen slavnostním večerem, na kterém byli vyhlášeni vítězové soutěže Realitní projekt roku 2011. „Jednalo se o první ročník soutěže, do které mohli developeři přihlašovat své nejúspěšnější projekty. Cílem je představit veřejnosti nové projekty rezidenčního bydlení,“ upřesnil René Hradecký. 

 

Mgr. René Hradecký


Mgr. René Hradecký
Generální ředitel
BONAFIDE GROUP, SE
Václavkova 1
160 00, Praha 6

 
NEJVĚTŠÍ REALITNÍ UDÁLOST ROKU 2011

realitni_kongres_2011.png

Největší realitní událost roku 2011 přináší 10. 11. 2011 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi v České republice. Druhý ročník úspěšného Realitního kongresu přináší odpovědi na otázky týkající se problematiky současného trhu s nemovitostmi. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách a aktualitách týkajících se nemovitostní, o ožehavých tématech zabývajících se návrhy nových zákonů a o již schválené zvýšené sazbě DPH na nové byty. Mezi zúčastněnými budou zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

 

Pod záštitou:

 

Hospodářské komory České republiky
České komory realitních kanceláří
International Facility Management Association
České asociace dražebníků

 

Generální partner: BONAFIDE GROUP SE. 

 

Partneři: IMMOINVEST Group corporate trading s.r.o., Evropské studijní centrum s.r.o., Šachta & Partners, v.o.s., Apogeo, s.r.o., Conseq Investment Management, a. s.,  Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - Hypocentrum, Google, ČESKÝ INTERNET s.r.o. - ceskereality.cz, Seznam a.s. - SReality.cz, OctopusPro s.r.o., YouPorts spol. s r.o. - reality123.cz, Reality CZ s.r.o., IMMO2 s.r.o., Bluewave, s.r.o. - Real studio, Hyper Media, a.s.

 

Generální mediální partner: Mafra a.s. - Reality iDNES.cz.

 

Mediální partneři: realitní ALMANACH, ALMANACH architektury, GRAND PRINC a.s. - Grand reality, Open space, ASB - Jaga Media, s. r. o.,  JAGA GROUP, s.r.o., Stanford a. s. - Profit.cz, KONSTRUKCE Media, s.r.o., konkurzni-noviny.cz, developerinfo.cz, Mladá fronta a.s. - Realit, Prject & Property, Lobby Česká republika, s. r. o. - Lobby list pro podnikatele a manažery, Estate - The Prague Magazine, eStav.cz, Education, s.r.o. - edumenu.cz.

 

Na konferenci m.j. vystoupí:

 

Legislativa, právo a reality
Mgr. Jiří Komárek
ŠACHTA & PARTNERS v.o.s.

 
Budoucnost ve sdílení nabídek a poptávek na realitním trhu
Ing. Jiří Lejnar
Hypocentrum Modré pyramidy

 

Vliv jednotné sazby DPH na nemovitosti
Ing. Ondřej Štrup
International Facility Management Association - Czech Republic

 

MLS – sdílením k úspěchu
Asim El Amin
IMMO2, s.r.o.

 

Efektivní nástroje pro úspěšnou realitní činnost
Roya Ravanbakhsh
REAL-CITY

 

Jak využít internet pro Váš byznys v realitách
Jiří Lenk
GOOGLE

 

Současný fenomén realitního trhu – realitní portály a monitoring realit
Ing. Petr Ondruš
OctopusPro s.r.o.

 

Aplikace pro mobilní zařízení v realitní praxi
Petr Nádvorník
Reality.CZ, s.r.o.

 

sReality - novinky v oblasti prodeje realit
Jan Mertl
Seznam.CZ, a.s.

 

Realitní program pro RK – luxus či nutnost
Miroslav Somr
Blue Wave, s.r.o.

 

Reality.iDNES.cz – neustále se rozvíjející portál s nemovitostmi
Ing. Vladimír Dubeň, Jaroslav Hůrka, DiS.
Reality.iDNES.cz.

 

Novinky ve službách a aktuální trendy v činnosti realitního portálu HyperReality.cz
Pavla Tomášková
HyperMedia, a. s.

 

WORKSHOP - Internetová řešení pro realitní byznys
Jiří Lenk
GOOGLE

 

Novinkou 2. ročníku bude hlasování a vyhlášení vítězů soutěže REALITNÍ PROJEKT ROKU 2011. Všichni účastníci budou mít možnost hlasovat a zvolit tak svého favorita.

 

http://www.conventia.cz/archiv-akci/realitni-kongres-2011/

 
PS - II 10. – 11. 9. 2011 Třešť

Po úvodním základním semináři a dále získané počáteční  teorii a praxi absolvují  noví spolupracovníci společnosti další stupeň vzdělávání.


Ne jinak tomu bylo dne 10.9.2011, kdy bylo pozváno na Zámecký hotel v Třešti celkem 16 spolupracovníků, včetně lektorů a vedoucích pracovníků firmy.

 

Produktový seminář PS-II  je 2 denním setkáním nových konzultantů firmy, kteří  si zde mají doplnit informace pro završení procesu zvládnutí základního produktového portfolia a s tím souvisejících obchodních dovedností.

Po oba dva dny se novým kolegům intenzivně věnovali zkušení manažeři a lektoři naší společnosti. 

 

Víkendový seminář byl dále specifický  tím, že se díky osobní angažovanosti  každého účastníka podařila vytvořit příjemná a kolegiální atmosféra v duchu týmové spolupráce i společné zábavy v čase osobního volna, což potvrzují přiložené snímky pořízené z průběhů pobytu.

 

Všem účastníkům PS-II byl předán certifikát odbornosti a pozvánka na navazující manažerský seminář MS-III. Překrásné počasí  i prostředí Zámeckého hotelu v Třešti pak umocnilo příjemnou vzpomínku na tyto dva velmi příjemné dny.

 

 

 
Konference Municipality 2011

Municipilatity_logo.jpg

8. 9. 2011 se v hotelu Clarion Congress Hotel Prague pod záštitou Hospodářské komory České republiky, Asociace inkasních agentur, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a Asociace krajů České republiky uskutečnila Odborná konference Municipality 2011, kterou pořádala společnost Conventia, s.r.o.
 

Odborná konference Municipality 2011 byla celostátním setkáním zástupců měst a obcí. V jednotlivých panelech vystoupili nejen zástupci krajů, měst a obcí, odborníci z řad poradenských společností, ale také odborníci z bank a firem, zaměřených na čerpání dotací z fondů EU. Konference byla určena všem představitelům měst a obcí, kteří rozhodují o jejich investicích a rozvoji.

 

Generální partner: Clanroy a.s.

 

Partneři: IMMOINVEST Group corporate trading s.r.o., Praemium Consulting s.r.o., Done, s.r.o., Havel, Holásek & Partners s.r.o., Apogeo, s.r.o., JIMI CZ, a.s., FRAM Consult a.s., Creditinfo Czech Republic, s.r.o., V. A. N. Group International s.r.o., Allowance s.r.o., Conseq Investment Management, a. s.

 

Mediální partneři: E-radnice.cz, Triada, spol. s r. o. - Deník veřejné správy - Obec a finance, Centrum pro bezpečný stát o.s., Lobby Česká republika, s. r. o. - Lobby list pro podnikatele a manažery, Stanford a. s. - Profit.cz, Estate - The Prague Magazine, eStav.cz, MF - Právo & Byznys, Education, s.r.o. - edumenu.cz.

 

galerie

 

 

Na konferenci m.j. vystoupili:

 

Ing. Lubomír Šrámek,
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

 

Josef Šinágl, Ing. Dana Hunčovská
CLANROY a.s.
 
Jiří Novotný, dipl. ek.
ALLOWANCE, s. r. o.

 

Lukáš Vácha
Conseq Investment Management

 

Zdeněk Richter
JIMI s.r.o.

 

Kateřina Helikarová
Ministerstvo financí - odbor státní rozpočet

 

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.
Havel, Holásek & Partners

 

Mgr. František Kotalík
Magistrát hl. m. Prahy - odbor legislativní a právní


PhDr. Radek Eichl, PhD.
Evropské studijní centrum s.r.o.

 

Ing. Jiří Janouš
FRAM CONSULT a.s.

 

Radek Laštovička
Asociace inkasních agentur

 

Přemysl Nikrmajer
CREDITINFO Czech Republic, s.r.o.

 
Ing. Petr Švarc
Done, s.r.o.

 

 
Slavnostní Profi Trénink pololetí 2011

Pravidelné měsíční setkání vedoucích pracovníků a spolupracovníků společností v rámci koncernu IMMOINVEST Group a její IMMOAKADEMIE proběhlo 23. července 2011 sice na obvyklém místě, ve Školícím a informačním centru Floret v Průhonicích, ale co do obsahu naprosto odlišným způsobem.

 

Standardně se spolupracovníci na těchto firemních akcích školí v rovině odbornosti a obchodních dovedností. Tentokrát tomu bylo zcela jinak.

 

Pomyslné "taktovky" se chopila psycholožka a konzultantka IMMOINVEST Group PhDr. Lenka Čadová, která se ve čtyřhodinovém bloku zabývala tématy z oblasti psychologie, zejména problematikou rozvoje osobnosti, komunikace, působení na okolí, schopnosti a odvahy k vlastní sebeanalýze a v neposlední řadě i relaxace a uvolnění před závažnými osobními a pracovními rozhodnutími.

 

V závěrečné slavnostní hodině provedli jednatel společnosti IMMOINVEST Group pan Tomáš Fiřtík a manažer finanční skupiny pan Petr Taťák vyhodnocení uplynulého pololetí roku 2011. Zároveň předali ocenění těm spolupracovníkům, kteří podali v tomto období nejlepší osobní i týmové výkony.

 

Pozvání na uvedenou slavnostní akci přijal kolega školitel akademie Mgr. Petr Pavlíček, který představil spolupráci na vzdělávacích cyklech pro realitní makléře a finanční poradce.

 

Pan Marián Liška krátce představil v pozici jednatele novou dceřinou společnost Praemium Consulting s.r.o.

 

Největší poděkování jistě právem patří PhDr. Lence Čadové, která vyslala na účastníky celou řadu impulsů, prakticky využitelných při každodenní činnosti spolupracovníků a manažerů.

 

 

ČKRK.jpg           praemium_consulting.jpg
 
Přednášíme na VŠH v Praze

   V rámci akademického roku 2011 se naše společnost začala 
   aktivně podílet na přednáškách Vysoké školy hotelové v Praze
   kde náš, svým způsobem ojedinělý tým pod vedením Ing. Milana
   Jůzy (739 456 164, juza.m@immo-invest.cz), zaměřený na
   obchodování a poradenství v oblasti komerčních nemovitostí –
   hotelů, penzionů a gastronomických zařízení, připravil cyklus
   přednášek na témata související s hotelovým podnikáním. Dosud
   proběhlé přednášky se setkaly s velkým zájmem budoucích

   hotelových manažerů a podnikatelů studujících na této prestižní škole a shledali tak námi přednášená témata za velmi zajímavá, která jim mohou pomoci nejen v jejich dalším profesním životě, ale i při rozhodování v podnikání. Naše společnost cíleně rozvíjí povědomí veřejnosti nejen o nás, ale snaží se kromě své základní činnosti aktivně působit i jako vzdělávací subjekt na trhu ve vztahu nejen k odborné, ale i laické veřejnosti a zvyšovat tak povědomí o kvalitních realitních službách.

 
Produktový seminář v Třešti

V návaznosti na filosofii společnosti, její kariérní řád i koncept vlastního vzdělávacího centra, i spolupráce se subjekty z veřejné i privátní sféry (KÚ, ÚP, neziskové organizace, partneři z privátní sféry apod.), s nimiž společně realizujeme aktivity všeho druhu, jsme opět měli tu čest uspořádat setkání našich nových i stávajících spolupracovníků v krásném areálu Zámeckého hotelu v Třešti .... více »

 
IMMOINVEST a trh práce v Olomouci

Situace na trhu práce v Olomouckém kraji není z hlediska oficiálních čísel nikterak dramatická, přestože dle oficiálních údajů k 31.3.2011 dosáhla nezaměstnanost v kraji hranice 9,21%, a Olomoucký kraj tak zůstává regionem s druhou nejvyšší nezaměstnaností v zemi. Komentáře k jednotlivým (a pro nás důležitým položkám) totiž nejsou vůbec pesimistické, neboť na stránkách ČSÚ pro Olomoucký kraj lze nalézt například, že  „Nabídka volných pracovních příležitostí, vedená úřady práce Olomouckého kraje, obsahovala k 31. 3. 2011 přesně 1 788 míst (meziměsíční nárůst o 243 míst, meziroční pokles o 49 míst). Z celkového počtu volných pracovních míst (VPM) bylo 248 pozic určeno pro absolventy a mladistvé a 133 pozic pro osoby se zdravotním postižením. Na jedno volné pracovní místo se v Olomouckém kraji hlásilo 22 dosažitelných uchazečů, tedy o 5 méně než před měsícem…“

 

Pochopitelně že oficiální čísla jsou jedna věc, komentáře k nim druhá a skutečná realita věc diametrálně odlišná, na to se již na trhu práce pohybujeme nějaký ten pátek, abychom nepodlehli vábení statistik. Víme totiž, že vždy záleží na úhlu pohledu, relevanci údajů, přístupu k vyhodnocování (například v některých zemích EU není relevantní, kolik je zaměstnáno absolventů škol, ale zda nastupují na pozice, které odpovídají jejich kvalifikaci, toliko jeden z příkladů). Z toho také naše společnost, jak potvrdila regionální manažerka společnosti pro Olomoucký kraj Martina Zbořilová, vycházela při tvorbě koncepce náboru pracovních sil do společnosti v roce 2011. Reagovala tak na situaci, kdy regionální zastoupení v Olomouci již delší dobu expanduje (a to ve všech směrech), na což bylo nutno reagovat systematicky, nikoliv nahodile. Výsledkem bylo vytvoření týmu specialistů na nábory, kampaň v terénu a v konečném důsledku pak široké spektrum pozic, které jsme se rozhodli (ve spolupráci s ÚP v Olomouci) inzerovat. Potud vše, jak má být.

 

K našemu údivu však plány a organizace výběrových řízení vzaly za své po nějakých pěti dnech, kdy se nám schránka začala plnit životopisy. Situace došla tak daleko, že jsme po týdnu byli nuceni nábor zastavit, neboť nám bylo doručeno téměř 500 životopisů, což náš tým personalistů nemohl v žádném případě obsáhnout a vůbec již ne zvládnout (aniž bychom museli vypsat VŘ na specialisty na recruitment). To však nebylo vše. Na základě velmi podrobné analýzy (pana Ing. Jaroslava Servuse) jsme zjistili, že 25% žadatelů se hlásí na pozice, které neodpovídají jejich kvalifikaci ani dosažené praxi (o platovém zařazení ani nemluvě). Jednalo se o inženýry, magistry, ale též bývalé manažery a specialisty, nikoliv z tzv. ohrožených skupin (lidé nad padesát let nebo čerství absolventi škol), ale lidé v produktivním věku nebo absolventi prestižních škol, mnohdy s vysokou jazykovou i IT kompetencí.

 

Co z toho vyplývá? Pochopitelně, předně zde chybí nabídka kvalitních pozic, která společně se snahou většiny společností šetřit náklady za každou cenu (tedy raději investovat do technologií, nikoliv do lidských zdrojů) je jedním ze základních příčin stávající situace. Dále zde chybí propojenost mezi teorií a praxí na školách (s jistou dávkou zjednodušení je možno konstatovat, že horizontem pro školy jsou státní závěrečné zkoušky či maturita, nikoliv období po nich) a chybí zde propojení mezi obecným a specifickým vzděláváním. Příkladů je možno uvést více, ale tyto my vidíme jako zásadní.

 

Pro nás byla tato zjištění nikoliv ponaučením, ale naštěstí potvrzením, že my jdeme správnou cestou. Není totiž tajemstvím, že společnost již nějaké tři roky organizuje vzdělávací středisko zvané IMMOAKADEMIE, kde formou vysokoškolského studia a bezplatně připravujeme nováčky na praxi a jejich zkušenější kolegy na dráhu v managementu společnosti. Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi při realizaci stáží studentů středních a vysokých škol v naší společnosti, čímž je chceme připravit nikoliv pouze pro dráhu v naší společnosti, ale též v jiných společnostech, neboť daný stážista vždy obdrží certifikát o doklad o činnostech, které v rámci stáže v naší společnosti realizoval (nejedná se o brigády typu úklidu pracovní plochy či běhání s obálkami na poštu, ale o kvalifikované práce pod vedením zkušených manažerů a specialistů). A co je nejdůležitější, spolupracujeme s organizacemi a institucemi všeho druhu na různých projektech a aktivitách a v neposlední řadě nehledíme na dosažené vzdělání či věk, ale na potenciál, který v daném žadateli vidíme, což činí tento systém unikátní, neboť je transparentní, nediskriminační a maximálně efektivní.

PhDr. Radek Eichl, Ph.D.

 
Podporujeme vědu a vzdělávání

V návaznosti na novou strategii společnosti pro rok 2011 založenou na přímé podpoře konkurenceschopnosti mladých absolventů českých středních a vysokých škol a vzdělávacích institucí obecně, se společnost IMMOINVEST Group rozhodla finančně podpořit ples partnerské instituce – Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jež se konal v krásných prostorách brněnského Bobbycentra dne 24.2. 2011.

 

Celý ples byl od samého počátku velmi profesionálně organizován, což umocnilo společenský a kulturní význam celé akce. Uvedený ples byl totiž nejen příjemnou, ale též velmi užitečnou akcí, která nejenom zviditelnila uvedenou fakultu a univerzitu, ale také posloužila bohulibé činnosti – setkání budoucích zaměstnavatelů se studenty a přáteli univerzity. Nejen naší společnosti se zde totiž naskytla možnost setkat se s dalšími obchodními partnery univerzity, kterým stejně jako naší společnosti není osud vzdělávacích institucí a jejich absolventů lhostejný, a připravit rámec efektivního systému spolupráce, jež by měl do jisté míry zamezit velmi nepříjemnému trendu, kdy absolventi s výtečným profilem a znalostmi oboru jsou nuceni nastupovat na místa, která neodpovídají jejich kvalifikaci nebo rovnou končí na úřadech práce. V neposlední řadě bylo velmi pozitivní i to, že jsme měli možnost se setkat se studenty i absolventy univerzity, kteří nás utvrdili v tom, že naše cesta je správná. Nalezli jsme motivované, mladé a kultivované jedince s obrovským potenciálem, kteří mají ochotu se vzdělávat a budovat kariéru v našich řadách. Budeme rádi, když v této aktivitě nebudeme osamoceni, neboť pouze podpora vzdělávání a výzkumu může vést k revitalizaci stávajícího systému a k procesu zvyšování sebevědomí mladých absolventů škol.

 

Závěrem bychom rádi poděkovali organizátorům a našim partnerům za skvělý zážitek a zároveň vzkázali absolventům, že společnost IMMOINVEST Group bude spolupráci nadále podporovat.

 

PhDr. Radek Eichl, Ph.D.
Business Development Manager

 
Začleňování osob vyloučených z trhu práce

V souvislosti se znepokojivými zprávami o stagnaci trhu práce v České republice i Evropské unii se společnost IMMOINVEST Group rozhodla nabídnout pomoc osobám dočasně i dlouhodobě vyloučeným z trhu práce a nalézt pro ně uplatnění.

 

Skutečnost, že jsme se rozhodli tak učinit zejména ve strukturálně slabších regionech je důkazem, že slova o podpoře dlouhodobě nezaměstnaných osob v oblastech vyznačujících se vysokou nezaměstnaností nejsou jen prázdnou floskulí nebo populistickým heslem. Ve spolupráci se spřízněnými organizacemi (např. Evropské studijní centrum s.r.o. nebo Vzdělání na dosah o.p.s.), zejména pak Úřadem práce v Teplicích, jsme se rozhodli aplikovat v praxi model, který se ukázal jako vysoce efektivní. Za necelé tři měsíce se nám podařilo přes Úřad práce v Teplicích, okrese s vysokou mírou nezaměstnanosti, vybudovat tým deseti lidí rekrutujících se z řad osob samostatně výdělečně činných i osob na hlavní pracovní poměr. To vše umocňuje fakt, že se regionální pobočka stala natolik etablovanou, že se nám již nyní hlásí zájemci i z Ústí nad Labem, Děčína, Mostu, Chomutova, Klášterce nad Ohří a dalších přilehlých oblastí. Dále pak, že ¼ členů našeho týmu byla registrována na ÚP v Teplicích více než rok a zbytek více než půl roku. Uvedená fakta dokazují, že pro místní Úřady práce je spolupráce se společnostmi se silným zázemím nabízející možnost seberealizace a kariérního růstu v rámci nediskriminačního a transparentního systému velmi prospěšná.

 

Pro naší společnost je to však pouze začátek cesty, nyní nás čekají další výzvy v podobě implementace tohoto úspěšného systému v dalších krajích, kde se můžeme opřít o podporu veřejné správy, a zejména pak vytvoření sítí franšíz v oblasti realit.

 

PhDr. Radek Eichl, Ph.D.
Business Development Manager

 
Nájemníci ztratí část výhod, majitelé bytů posílí

Nájemníci přijdou o část dosavadních výhod.
Díky tomu posílí práva pronajímatelů, tedy majitelů bytů
či domů. Změna se v praxi dotkne hlavně takzvaných
regulovaných nájmů.

Poslanci v pátek schválili novelu občanského zákoníku,
která má zhruba od letošního září zrušit některá
z dosavadních omezení majitelů "regulovaných" bytů. Zákon bude nicméně i nadále zvýhodňovat nájemníky jako slabší stranu smluvního vztahu.

"Cílem je upravit dosud nevyvážený vztah mezi nájemníky a pronajímateli," říká předseda vlády Petr Nečas (ODS). Vládní návrh připravil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV). Souhlasilo s ním 100 poslanců, 68 bylo proti.

 

Návod pro soudy, jak určit nájemné
Novela se zpožděním reaguje i na konec regulovaného nájemného. O tuto nejvýraznější výhodu - výrazně nižší nájemné - přišlo zhruba 400 tisíc domácností už na přelomu roku. Ve většině míst totiž skončilo regulované nájemné. Rozhodla o tom už dřívější sněmovna.

 

Pouze v Praze, krajských městech (kromě Ostravy a Ústí nad Labem) a větších městech Středočeského kraje (s alespoň 10 tisíci obyvateli) potrvá cenová regulace až do konce roku 2012.

 

Po konci regulace závisí výše nájmu jen na dohodě mezi majitelem bytu (pronajímatelem) a nájemníkem. Teoreticky není omezena a záleží tak jen na nájemníkovi, na co přistoupí.

 

Poslanci do návrhu doplnili dvouměsíční lhůtu na to, aby nájemce souhlasil s návrhem majitele na zvýšení nájemného. Pokud pronajímatel v této době nedostane kladnou odpověď, bude se moci do tří měsíců obrátit na soud.
Novela také přináší jasnější pravidla pro rozhodování soudu. Výslovně stanoví, že má vycházet z obvyklé výše neregulovaných nájmů v daném místě a čase - tedy nejen podle lokality, ale i podle kvality bytu.

 

Majitelům, nájemníkům i soudům má pomoci také cenová mapa nájemného, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Hotová však bude až na konci února a v první fázi pokryje jen část nemovitostí.

 

Další výhody padnou po polovině roku
Zmíněný konec regulace se dotkl zatím pouze výše nájmů. Ostatní zvýhodnění nájemníků v těchto bytech zatím trvají dál - nejméně do poloviny roku 2011.


Schválená novela má být účinná "od prvního dne šestého kalendářního měsíce po zveřejnění ve Sbírce zákonů", tedy zřejmě od září nebo října.

Změna pravidel se od stejného data dotkne i bytů, kde samotná výše nájemného zůstane regulována až do konce roku 2012.

 

Majitel si určí, kdo smí bydlet v jeho bytě
Díky schválené novele se majitel bude moci lépe bránit proti přeplněnosti svého bytu. Nově může požadovat, aby v něm žil jen přiměřený počet osob.

Ve smlouvě si dále může vyhradit právo na souhlas, pokud nájemník bude chtít do bytu trvale přijmout další osoby (kromě manžela, partnera či dětí).

"Pobyt do dvou měsíců je považován za návštěvu a není nutno jej hlásit," upřesňuje Jankovský.

 

Na vnuky už výhody automaticky nepřejdou
Nájem sice automaticky přejde na nejbližší příbuzné, kteří žili v den smrti s nájemcem v bytě, nově však už nepůjde o vnuky (ledaže by s tím majitel výslovně souhlasil). Právě tato skupina je podle vlády nejvíce zneužívanou pro černý obchod s byty a uměle prodlužuje regulaci nájmů.

 

Na jiné osoby, které žily v den smrti s nájemcem v bytě, přejde nájem automaticky pouze tehdy, jestliže pronajímatel s jejich bydlením v bytě písemně souhlasil. Vždy musí být splněna podmínka, že osoba, na kterou má nájem přejít, nemá vlastní byt.

 

Současně novela omezuje dobu takto chráněného nájmu (po smrti nájemníka) na dva roky s výjimkou osob starších 70 let nebo mladších 18 let.

 

Vstup do bytu jen přes kontaktní osobu
Majitel také získá právo na vstup do bytu v naléhavých případech při dlouhodobé nepřítomnosti a obtížné dosažitelnosti nájemce. Tu by měl nájemník předem oznámit a určit kontaktní osobu, která vstup umožní.

Pouze pokud si takovou kontaktní osobu nezvolí, může do bytu vstoupit majitel sám, a to jen v nezbytně nutných situacích jako je například havárie, nutnost odvrácení hrozících škod a podobně.

 

Výměna (regulovaných) bytů má být nově možná jen se souhlasem obou majitelů, nejen nájemníků.

 

V platnosti zůstává povinnost pronajímatele zajistit nájemci náhradní byt, pokud je nájem ukončen z důvodů na jeho straně (zákonem stanovených), stejně jako povinnost zaplatit náklady spojené se stěhováním.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praha 11.2.2011 Autor: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

 
Manažer Klientského centra

Společnost v lednu 2011 přijala pana Aleše Vícha na pozici Manažera Klientského centra. Aleš Vích působil v Raiffeisen stavební spořitelně na pozici oblastního ředitele. IMMOINVEST Group chce tímto ještě více posílit službu pro své privátní klienty v segmentu hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

 
PF 2011

Vážení klienti a partneři,

pro mnoho občanů a podnikatelů České republiky byl letošní rok velmi náročný. Někteří se museli vyrovnat s těžkostmi hlavně v životě pracovním. Těm, kterým se to podařilo, srdečně gratuluji.

Nebylo ani v rámci podnikatelské činnosti jednoduché své myšlení přizpůsobit nové realitě, která na většině trzích panovala. Na druhou stranu rok 2010 přinesl mnoho příležitostí na změny a záleželo pouze na nás, jakým způsobem jsme je uchopili.

Musíme si ale vždy při takových podobných těžkostech uvědomit, že máme veliké štěstí žít v zemi, která patří mezi nejrozvinutější země světa. A mnozí z vás, kteří hodně cestujete, mi dáte určitě za pravdu. Jako každý rok, tak i letos britský institut Legatum Prosperity Index zveřejnil žebříček prosperity, tzv. globální index blahobytu, ve kterém se Česká republika umístila na krásném 24. místě. Mnoho zemí řeší úplně jiné a závažnější problémy, a na to nesmíme zapomínat.

Přeji vám všem velmi krásné a klidné Vánoce. Užijte si je ve sváteční pohodě, v kruhu rodinném. Pevně věřím, že rok 2011 bude pro většinu z vás rokem přívětivějším.

Štědré Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2011

 


Tomáš Fiřtík v.r.
jednatel IMMOINVEST Group

 

 
NEJVĚTŠÍ REALITNÍ UDÁLOST ROKU 2010

 

IMMOINVEST Group se stal jedním z hlavních partnerů největšího realitního kongresu 2010 pod záštitou České komory realitních kanceláří a České asociace dražebníků pořádaného společností Bonafide Group SE.

 

Tento kongres se konal 1. 10. 2010 v kongresovém centru hotelu Hilton v Praze a zabýval se aktuálními problémy týkající se trhu s nemovitostmi v České republice, ekonomickou krizí, legislativními změnami, vstupy franšízových řetězců na český realitní trh, novou strategií realitních serverů a mnoha dalšími tématy.

 

Mimojiné tento kongres umožnil diskuze s odborníky z oblastí realit, developmentu, bank, advokátních kanceláří, provozovatelů realitních serverů a profesních sdružení.

 

  
Produktový seminář

Ve dnech 4.-5. září 2010 se v atraktivním prostředí Zámeckého hotelu v Třešti u Jihlavy, v rámci IMMO Akademie, uskutečnil Produktový seminář v souladu s plánem vzdělávání spolupracovníků.

 

Cílem obsahové náplně semináře bylo zvýšení odbornosti a prohloubení obchodních dovedností spolupracovníků v oblasti nabídky produktů životního a majetkového pojištění našeho strategického partnera společnosti AXA. Právě z hlediska odbornosti byla bezesporu přínosem sobotní účast paní Konopáskové a pana Drdy zástupců společnosti AXA.

 

Seminář v neposlední řadě přispěl i k utužení týmového ducha a sblížení spolupracovníků z různých regionů.

 

 
Certifikovaný partner G Servis

Společnost získala status certifikovaného partnera pro prodej typových projektů rodinných domů společnosti G SERVIS CZ. G SERVIS CZ je největším dodavatelem těchto projektů v ČR. V současné době má v nabídce 900 typů rodinných domů.

 

 

 
Byty od příštího roku zřejmě opět podraží, myslí si ČNB

Ceny bytů můžou od roku 2011 opět růst. Počítá s tím nejpravděpodobnější základní scénář České národní banky v zveřejněné Zprávě o finanční stabilitě. Za rok 2009 ceny bytů podle ČNB klesly zhruba o 14 procent. Důvodem byl propad české ekonomiky a zhoršení situace na trhu práce.

Pokles cen bytů byl v Česku slabší než v zahraničí. Například v USA bydlení zlevnilo od cenového vrcholu v roce 2006 o 33 procent, ve Velké Británii byly loni ceny proti svým maximům nižší až o 19 procent, v Irsku o 29 procent. Přesto loňské zlevnění už může být podle bankéřů dostatečné.

Z pohledu celé poslední dekády ceny bytů v Česku podle ČNB rostly výrazněji než za hranicemi. Tuzemský růst cen z let 2006-2008 je totiž možné přisoudit sbližování českého hospodářství s Evropskou unií a k přibližování cenám běžným v zahraničí. Na druhou stranu byl podle zprávy růst cen bytů v Česku ve vztahu k výši průměrné mzdy stále vysoký.

Developerské firmy reagovaly na tržní situaci snížením počtu zahajovaných bytů. "Stále ovšem přetrvává vysoká míra rozestavěnosti a prodlužuje se doba prodeje bytů," konstatuje ČNB.

 

 

zdroj ČTK

 
IMMOINVEST Group se prezentoval na Bydlení 2010

Výstava Bydlení 2010 Vám ve dnech 11.- 14. února již po šestnácté představila komplexní prezentaci nových projektů bydlení. Společnost IMMOINVEST Group zde reprezentovala své služby jak privátní klientele, tak i klientele korporátní.

 

Záštitu nad 16. ročníkem výstavy převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které tak podpořilo nejen image této akce, ale také poskytovalo návštěvníkům během výstavy cenné informace z oboru. Na tomto ročníku se prezentovaly firmy s nabídkou nových bytů a rodinných domů, s nabídkou pozemků určených k výstavbě, realitní kanceláře, ale také společnosti zabývající se finančními produkty jakými jsou například stavební spoření a hypoteční úvěry.

 

Výstavní akci tradičně shlédl vysoký počet návštěvníků. V letošním roce jich prošlo branami výstaviště téměř 24.000.

 

I v době, která není tomuto odvětví příliš nakloněna, jsme se společně s řadou předních developerů rozhodli prezentovat na této výstavě své projekty a posilovat tak svou image.

 

Úspěch naší účasti dokládá mimo jiné navázání či prohloubení obchodní spolupráce s našimi partnery, kteří na českém trhu zaujímají přední místa ve svých oborech: GEOSAN DEVELOPMENT, SIKO KOUPELNY, INDECO, VIADRUS, G SERVIS, BAU CENTRUM, MEDITERRAN, UNIVERSA, RIVER STONE a další.

 

Výstavy se účastnili nejvýznamnější developeři a investoři bytových projektů, jako například: SKANSKA REALITY, FINEP CZ, GEOSAN DEVELOPMENT, QUINLAN PRIVATE GOLUB Czech republic, IMPACT CORTI, EKOSPOL a další.

 

 

Miroslav Tomáš
Projekt Manažer
IMMOINVEST Group

 
Spolupráce s TRUST INVEST

8.7.2008 byla mezi TRUST INVEST a IMMONVEST Group uzavřena smlouva o spolupráci na prodej lxusních bytů v Praze 6 VILLA STŘEŠOVICKÁ STUDÁNKA.

 
Česká komora realitních kanceláří

Společnost IMMOINVEST Group 4.7.2008 vstupuje po boku Realitní společnosti České spořitelny, MEXX Reality, Hot Reality Plus, REAL SPEKTRUM GROUP, REALITY 21, TIDE REALITY, EVROPY realitní kanceláře, SVOBODA & WILLIAMS, JONES LANG LASALLE EUROPEAN SERVICES LIMITED a ENGEL & VÖLKERS, Immobilien E&V do České komory realitních kanceláří.

 
Nové partnerství
Dne 14.5.2008 byla mezi GEOSAN DEVELOPMENT a.s. a IMMOINVEST Group sepsaná smlouva o zastoupení při prodeji projektu Pierot v Kolíně.


» projekt Pierot Kolín

 
Realitních kanceláří jsou v tuzemsku tisíce, větších je asi 1500

PRAHA 7. ledna (Zdroj: ČTK)

Realitní činnost má v České republice registrováno kolem 40.000 subjektů, z toho větších kanceláří je asi 1000 až 1500. ČTK to řekl prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný. Běžně se stává, že jednu nemovitost nabízí více kanceláří. Neexistuje však zákon, který by tuto oblast upravoval. Zejména v Praze jsou takové nabídky běžné.

 

"Dokonce počet zprostředkovatelů, kteří nabízí nemovitost, aniž by o tom prodávající věděl, roste," řekl Novotný. Trh se tím stává nepřehledný. Jinak než výchovou subjektů se ale podle něj situace kvůli absenci zákona řešit nedá. Nabídka nemovitosti více kancelářemi ovlivňuje prodejní cenu i dobu prodeje.

 

"Jedna nemovitost je nabízena i deseti různými kancelářemi za deset různých cen. Stává se zprofanovanou a svému vlastníkovi přináší pouze ztráty," uvedl majitel realitní kanceláře Palladium Reality Petr Wimmer. Cena se podle něj tímto způsobem sníží až o deset procent a v průměru o šest týdnů se natahuje doba prodeje.

 

Mnoho kanceláří nabízí podle Wimmera nemovitost pod cenou dojednanou s prodávajícím. Kupující si pak z několika inzerátů na tutéž nemovitost vybere ten nejlevnější. "Dané kanceláře pak přesvědčí majitele, že za vyšší cenu prodat nejde," dodal Wimmer.

 

Před pěti až sedmi lety se přes exkluzivní smlouvy podle Wimmera uskutečňovalo až 80 procent obchodů. "Dnes je to jen 20 procent," dodal majitel Palladium Reality a zakladatel serveru Reality On-line, ze kterého vznikla služba Seznam Reality.

 

Navzdory současnému zaplnění trhu podle Novotného stále existuje prostor pro vznik nových kanceláří. "Otázka je, jak se nový subjekt prosadí," dodal prezident realitní asociace. Také podle Wimmera je na trhu pro další firmy místo. Pokud ale nebudou dána pravidla fungování, rozšíří se tím jen řada spekulantů. "Začít v dnešní době je nesmírně obtížné a finančně náročné, byť fámy o rychlém a snadném zbohatnutí stále kolují", dodal Wimmer. Při koupi nebo pronájmu nemovitosti přes realitní kancelář zaplatí zájemce provizi ve výši několika procent. "Provize by neměla přesáhnout deset procent", řekl Novotný. U bytu je výše provize podle Wimmera obvykle tři až sedm procent, u dalších nemovitostí okolo dvou až pěti procent. Při koupi bytu za milion korun tak dá kupující realitní kanceláři v průměru 30 až 70.000 Kč.

. . .

Miluše Hlinovská ČTK

 
Sněmovna schválila růst nájemného

PRAHA

Lidem bydlícím v domech s regulovanými nájmy pomalu končí časy, kdy platili výrazně nižší nájem, než většina lidí, kteří platí za bydlení tržní částky. Poslanci schválili návrh zákona o nájemném. Nájemné poroste v průměru o 14,2 procenta po dobu čtyř let. Vlastníci domů mohou nájmy začít zvyšovat od ledna 2007.

 

Od roku 2011 by měla výši činží určovat dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Regulované nájemné se vztahuje na 750 000 bytů, což je zhruba pětina bytového fondu. Zákon ještě musí schválit senát a podepsat prezident.

 

Zákon ve Sněmovně prosadili poslanci vládní koalice, občanští demokraté a komunisté zákon nepodpořili. Norma získala hlasy 84 ze 165 přítomných poslanců.

 

Majitelé domů návrh zákona o nájemném odmítají a považují ho za protiústavní. S výjimkou Prahy jim totiž růst činží podle jejich názoru neumožní ani po skončení přechodného období pokrýt náklady na běžné opravy a údržbu. Ze 750 000 bytů vlastní zhruba 300 000 jednotek, ostatní patří obcím.

 

"Dosud náhodní, většinou nechudí regulovaní nájemníci zhruba týden v měsíci bydlí za nájemné, zbytek za peníze majitelů domů. U obecních bytů za peníze nás všech," poznamenal místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin.

 

Nájemníci protestují
Spokojeni však nejsou ani nájemníci. "Plánovaný růst nájemného ve velkých městech může dramaticky ovlivnit život tisíců nájemců bytů, nepřijatelný je zejména růst nájemného v bytech horší kvality," uvedlo Sdružení nájemníků.Obavy plynou zejména ze sociálních dopadů. Stát počítá s příspěvkem pro lidi, kterým celkové výdaje na bydlení přesáhnou 30 procent a v Praze 35 procent čistých příjmů. Další pomocí bude tzv. doplatek na bydlení, který bude definovat nově připravovaný zákon o hmotné nouzi.
Nájmy se podle dnes schváleného návrhu budou zvyšovat až do pěti procent tržní ceny bytu, v případě čtvrté kategorie do 4,5 procenta. Byty se podle kategorií již nerozdělují, kvůli nájemním smlouvám se s těmito termíny ale stále počítá. Za byt první a druhé kategorie by nájemník v centru Prahy měl v roce 2010 platit zhruba 90 Kč za metr čtvereční proti současným maximálním 37 Kč/m2. V bytě třetí a čtvrté kategorie by se nájem v této lokalitě měl zvýšit na zhruba 80 Kč ze současných maximálních 22 korun za m2 u třetí kategorie a zhruba 15 Kč/m2 u nejnižší kategorie.


Například v bytě o velikosti 60 m2, který spadá do původní druhé kategorie, by se měl měsíční nájem v Praze 1 zvýšit na 5370 Kč ze současných zhruba 1670 Kč. U stejně velikého bytu čtvrté kategorie by nájem v této lokalitě měl stoupnout na přibližně 4800 korun z necelých 930 Kč placených nyní. Centrum Prahy a Brna patří k oblastem, kde by se nájmy měly zvyšovat nejvíce. V menších obcích bude nárůst pozvolnější a v některých obcích, například na Vysočině, se nepočítá s žádným nárůstem.

 

Žaloby u Evropského soudu
Na kompromisním návrhu se koalice shodla před měsícem. Ministerstvo pro místní rozvoj původně navrhovalo růst o 9,3 procenta po dobu šesti let.
Vláda se do zvyšování regulovaných nájmů příliš neměla. Ministerstvo návrh sice připravovalo, definitivně s ním ale vyšlo až poté, co majitelé domů začali podávat žaloby na český stát u Evropského soudu ve Štrasburku.
Vadí jim, že nájemné, které lidé v jejich domech platí, nepokryje ani náklady na provoz. Impuls navíc měli v Polsku, kde podobný soudní spor dopadl v prospěch majitelky domu a stát byl vyzván k tomu, aby nájemné začal deregulovat. Podle majitelů domů jsou podmínky v ČR ještě mnohem přísnější, než v Polsku.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2005
článek Sněmovna schválila růst nájemného
zdroj Novinky.cz

 
Majitelé domů předali soudu ve Štrasburku 1607 stížností

Majitelé odhadují, že jim od roku 2002 vznikly kvůli regulaci škody ve výši přibližně 40 miliard korun. Občanské sdružení majitelů domů (OSMD) předalo Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnosti 1607 majitelů, kteří žalují Českou republiku kvůli regulaci nájemného. ČTK to řekl místopředseda sdružení Milan Krček s tím, že počet stížností ještě není konečný. Majitelé odhadují, že jim od roku 2002 vznikly kvůli regulaci škody ve výši přibližně 40 miliard korun.

 

"Ke stížnosti se připojilo rovněž 16 senátorů, převážně z Klubu otevřené demokracie a ODS," uvedl Krček. Dodal, že dalších asi 400 majitelů domů, kteří se již také přidali, zatím nebyli kvůli administrativním a technickým důvodům do podané stížnosti zahrnuti.

 

Evropský soud od OSMD převzal znění stížnosti, plné moci a důkazní materiál právního i ekonomického charakteru, dodal Krček.

 

"Po podání stížnosti je naším prvním úkolem obrátit se na soud s žádostí o přednostní projednání věci," uvedla právní zástupkyně stěžovatelů Klára Veselá Samková. Dodala, že o přednostním projednání by soud mohl rozhodnout do konce září. Samková věří, že majitelé domů u soudu se stížnostmi uspějí.

 

Majitelé uvádějí, že jim regulace nájemného neumožňuje pokrýt ani běžné náklady na údržbu nemovitosti. Podle nich by se nájmy měly na tuto úroveň okamžitě zvýšit a do roku 2010 dosáhnout tržní úrovně. Ta podle nich běžně v Evropě činí šest až sedm procent tržní ceny nemovitosti.

Na případnou obhajobu České republiky se již připravuje ministerstvo spravedlnosti. "Pro Českou republiku je velmi negativní, že je zde nerespektovaný verdikt Ústavního soudu, podle kterého je regulace nájemného v rozporu s ústavou," řekl již dříve mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun. Země se podle něj vyhne případné náhradě škod tím, že vláda co nejrychleji přijme zákon o nájemném, který bude ústavní nálezy respektovat.

 

Podle aktuálního návrhu zákona, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, by se nájmy měly do roku 2012 zvyšovat až do pěti procent tržní ceny bytu. Podle majitelů domů je ale i tento návrh protiústavní. Vláda by měla zákon obdržet do konce června.

 

Stížnosti k evropskému soudu již v březnu a dubnu podalo za Hnutí na obranu majitelů realit. Šlo přibližně o 200 stížností.

 

Problém regulace nájemného se v České republice týká zhruba 750.000 bytů, tedy téměř pětiny trvale obydlených bytů. Soukromým majitelům patří kolem 300.000 bytů, ostatní byty vlastní obce.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praha, zdroj: ČTK

 
Návrh stavebního zákona vláda schválila

Stavební zákon by měl podpořit rozvoj regionů i výstavbu bytů.

 

Nový stavební zákon by měl podpořit rozvoj regionů i výstavbu bytů. Tvrdí to ministerstvo pro místní rozvoj, jehož návrh dnes schválila vláda. ČTK o rozhodnutí ministrů informoval tiskový odbor kabinetu. MMR navrhuje, aby zákon začal platit 1. ledna 2006. Schválit ho však ještě musí parlament a podepsat prezident.

 

Některé stavby, například rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží, bude zřejmě možné začít stavět jen na základě ohlášení. Odpadne tak složité vyřizování stavebního povolení.

 

"Urychlení výstavby by znamenalo jednoduší život pro investory i stavební firmy," řekl ČTK mluvčí Metrostavu František Polák. Například stavba tunelu Mrázovka v Praze se kvůli řadě odvolání zdržela o tři roky. Stavba se tak prodražila, magistrát hlavního města jen na inflační přirážce zaplatil kolem půl miliardy korun navíc, uvedl Polák. Dodal, že zátěž to znamenalo i pro obyvatele okolních domů.

 

Současný stavební zákon umožňuje řadu odvolání k jednomu problému. "Jedna věc se prošetřuje mnohokrát, to nám připadá nadbytečné," doplnil Polák. Nový zákon by měl tyto problémy odstranit.

 

"Předkládaný návrh zákona je vůči platnému právnímu stavu revoluční. V současné době trvá příprava stavby včetně povolení mnohdy déle, než samotná realizace," řekl v úterý generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Miloslav Mašek. Za hlavní přínos nového zákona považuje snížení administrativy, která zjednoduší přípravu a provedení staveb.

 

Na pořizování územně plánovací dokumentace půjde více peněz ze státního rozpočtu, naopak obce by měly ušetřit asi třetinu výdajů. Ročně jde zhruba o 94 milionů korun. Nově by dokumentaci měli připravovat odborní pracovníci úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. Má se tím zkrátit a zkvalitnit územní příprava změn a zlepšit územní rozhodování stavebními úřady.

 

Nová koncepce si vyžádala revizi více než 40 zákonů. K návrhu zákona se vyjádřilo 62 připomínkových míst, mezi něž patří ministerstva a odborné instituce. Z celkového počtu 2162 připomínek bylo 1111 označeno jako zásadní. Některé MMR neuznalo.

 

Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj stanovit pravidla pro výstavbu nejméně na stejně dlouhou dobu jako dosavadní stavební zákon. To znamená alespoň na dalších 20 až 30 let.

 

Co má přinést nový stavební zákon:

1) zjednoduší a zrychlí se příprava staveb, která dnes trvá mnohdy déle než samotná realizace,

2) odstraní se překrývání právních norem,

3) zjednodušují se a zkrátí postupy územního plánování a řízení,

4) kontrola nad prováděním staveb bude intenzivnější, což má umožnit jejich bezodkladné užívání,

5) vybrané stavby bude možné zahájit jen na ohlášení; jsou to například rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží. Pokud úřad nevyzve investora do 30 dnů k doložení dalších dokladů, může začít stavět,

6) měl by podpořit rozvoj regionů a obcí,

7) má pomoci rozmachu bytové výstavby a cestovního ruchu,

8) nová legislativa má usnadnit spolupráci veřejného a soukromého sektoru,

9) umístění staveb a stanovená trasa by měla být po schválení územního plánu nezpochybnitelná v dalších etapách realizace,nově mají vzniknout autorizovaní inspektoři, kteří by povolovali menší stavby,

10) změní se podíl úhrady nákladů na územně plánovací dokumentaci mezi státním rozpočtem a rozpočtem územních samospráv,

11) obce by měly ušetřit asi třetinu peněz, ročně kolem 94 milionů Kč.

 

Zákon by měl začít platit od 1. ledna 2006 na dalších 20 až 30 let.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroj: ČTK
25.5.2005, Praha

 
Zadlužujte se jen zdravě

Lidé by si měli brát jen smysluplné půjčky.

 

Pro získání mnoha úvěrů není třeba vůbec uvádět účel jejich použití. Pokud je to možné, je dobré se raději takovým půjčkám vyhnout. Lidé by ve svém úvěrovém portfoliu měli mít jen smysluplné půjčky. Mezi ně jednoznačně patří úvěry na bydlení. Jedná se hlavně o hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření.

 

Hypoteční úvěr je dlouhodobý účelový úvěr určený fyzickým i právnickým osobám k financování investic do nemovitostí. Z tohoto pohledu je možné tento úvěr využít nejen pro koupi nemovitosti do vlastnictví na bydlení, ale pro koupi jakékoliv nemovitosti, například i pro tu, jež bude mít komerční využití.

 

Vedle toho je hypoteční úvěr aplikovatelný také na vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, na rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti. Hypotečního úvěru je možné využít také na splacení dříve poskytnutých půjček, které byly použity na investice do nemovitosti a nejsou tak výhodné jako právě hypotéka. Podmínkou pro každý případ hypotečního úvěru je skutečnost, že je nutné jej zajistit smluvním zástavním právem k nemovitosti (hypotékou).

 

V současné době mohou lidé o hypoteční úvěr požádat celkem v deseti bankovních domech.

 

Pokud klient potřebuje nižší půjčku, a to pouze na vylepšení svého bydlení, nabízí se mu úvěry ze stavebního spoření. Může použít buď řádný nebo překlenovací úvěr. Pro řádný úvěr je nutné splnit několik podmínek - především pravidelně spořit po nějakou dobu a mít již něco naspořeno (minimálně 40 procent z cílové částky). Jestliže je s nějakou podmínkou problém, nabízí se překlenovací úvěr.

 

Úvěry ze stavebního spoření mají vždy striktně účelový charakter - jsou použitelné pouze na řešení bytových potřeb. Tím se rozumí jednak získání bytu, výstavba nebo koupě stavby pro bydlení. Jako získání bytu se ale také bere koupě družstevního bytu. Vedle toho je možné úvěrem financovat stavební pozemek pro účel výstavby stavby pro bydlení nebo stavební pozemek, na kterém se nachází stavba pro bydlení.

 

Další kapitolou bytových potřeb je také změna, modernizace a údržba bytu. Rovněž i stavební úprava nebytového prostoru na byt je jednou z možností, na co lze úvěr ze stavebního spoření použít. V neposlední řadě není možné opomenout také úhradu závazků související s těmito účely.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

článek Zadlužujte se jen "zdravě"
zdroj hn.ihned.cz